Nabídka


 

Aktuality

26.3.2015 Návštěva paní senátorky Emílie Třískové

Dne 26. března 2015 navštívila naši školu paní senátorka Emílie Třísková a při té příležitosti si prohlédla společně s ředitelkou školy Mgr. Hanou Podzimkovou velikonoční výstavu, která probíhala ve dnech 24. - 26. března 2015. Společně se žáky se zapojila do soutěže o nejlepší slavnostní tabuli v rámci velikonočních oslav doma i v zahraničí.

Návštěva paní senátorky Emílie Třískové  Návštěva paní senátorky Emílie Třískové  Návštěva paní senátorky Emílie Třískové  Návštěva paní senátorky Emílie Třískové  Návštěva paní senátorky Emílie Třískové
kliknutím zvětšíte obrázek

26.3.2015 Veletrh fiktivních firem v Praze

Dne 24. března 2015 proběhl v Komunitním centru Matky Terezy v Praze - Hájích veletrh fiktivních firem, které v rámci projektu "Podnikáme - pomáháme" pořádalo Centrum dohody. Veletrhu se zúčastnilo 10 minipodniků ze škol z celé ČR, které působí v oblastech stravovacích zařízení, řemeslné výroby a služeb pro volný čas. Během dne se žáci seznámili s chodem minipodniků na ostatních školách, obchodovali mezi sebou a u stánků prezentovali své výrobky i svou práci. Nechyběla ani kvízová soutěž, ve které žáci odpovídali na otázky týkající se podnikání a dalších oblastí, o kterých se v uplynulém půl roce ve svých monipodnicích učili. Píle, snaha, um a dovednost našich žáků přinesly své ovoce a my jsme si z Prahy odvezli dvě první místa. Podívejte se na několik fotografií.

Veletrh fiktivních firem v Praze  Veletrh fiktivních firem v Praze  Veletrh fiktivních firem v Praze  Veletrh fiktivních firem v Praze  Veletrh fiktivních firem v Praze
kliknutím zvětšíte obrázek

18.3.2015 Gastronomická soutěž

II. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE "SRDCE NA TALÍŘI"

Dne 18.3.2015 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové již II. ročník gastronomické soutěže s názvem "Srdce na talíři", která je určena žákům učebních oborů cukrářské práce a stravovací a ubytovací služby. Šikovní žáci z devíti škol z celé republiky předvedli své dovednosti na téma " Z pohádky do pohádky". Soutěže se zúčastnilo 32 soutěžících. Čestným hostem byl náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport PaedDr. Milan Němec, MBA. Podívejte se na několik fotografií.


 

 

 

Gastronomická soutěž  Gastronomická soutěž  Gastronomická soutěž  Gastronomická soutěž  Gastronomická soutěž
kliknutím zvětšíte obrázek

20.2.2015 Nabídka nových učebních oborů vzdělání

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 oznamuje, že s účinností od 1.9.2015 otevírá a nabízí žákům vycházejícím ze ZŠ tyto nové učební obory vzdělání:

1. 75-41-E/01     Pečovatelské služby, denní forma vzdělávání

2. 53-41-H/01    Ošetřovatel (ve zdravotnictví), denní forma vzdělávání

3. 66-51-H/01    Prodavač květin - florista, denní forma vzdělávání

Podrobné informace k těmto novým oborům vzdělání získáte na tel. čísle 325 643 315
(Po - Pá) nebo osobně při návštěvě školy.


17.2.2015 Soutěž

Žáci SOŠ a SOU Městec Králové jsou zapojeni do soutěže s názvem "Poznej moderní Izrael". Hlavním cílem soutěže je seznámit žáky se současným Izraelem jako zemí zajímavou pro cestování, vzdělávání i kulturní obohacení. Tato soutěž je součástím projektu CEMACH, který sdružuje žáky i studenty středních škol, vyšších odborných škol a Univerzit III. věku, kteří vystavují svá díla ve třech disciplínách, a to v literarní, výtvarné a internetové.
V rámci tohoto projektu navštívil dne 17.2.2015 naši školu bývalý velvyslanec ČR v Izraeli pan Tomáš Pojar, který besedoval s žáky o svém působení a práci v Izraeli. Podívejte se na několik fotografií.

Soutěž  Soutěž  Soutěž    
kliknutím zvětšíte obrázek

16.1.2015 Setkání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem v Mladé Boleslavi

V pátek 16. ledna 2015 navštívil v rámci pracovního výjezdu ministr školství, tělovýchovy a sportu PhDr. Marcel Chládek, MBA Mladou Boleslav. Součástí delegace byli náměstci hejtmana Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička a PaedDr. Milan Němec, MBA. Na Integrované střední škole Na Karmeli se uskutečnila diskuze s řediteli mateřských, základních a středních škol, kteté se zúčastnila i ředitelka naší školy Mgr. Bc. Hana Podzimková. Ministr hovořil například o novém kariérním řádu,o maturitních zkouškách z matematiky a o tom, že do budoucna by maturitu na odborných školách měla nahradit odborná zkouška. Mluvil také o nové legislativě i toku finančních prostředků ve školství v dalším období.

Setkání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem v Mladé Boleslavi        
kliknutím zvětšíte obrázek

17.12.2014 Návštěva PaedDr. Milana Němce, MBA

Dne 17.12.2014 navštívil naši školu náměstek hejtmana Středočeského kraje pro školství, mládež a sport PaedDr. Milan Němec, MBA. Prohlédl si prostory školy, kde právě probíhá vánoční výstava. Pohovořil s učiteli i žáky a živě se zajímal o současnou situaci a dění ve škole. Níže se můžete podívat na několik fotografií.

Návštěva PaedDr. Milana Němce, MBA  Návštěva PaedDr. Milana Němce, MBA  Návštěva PaedDr. Milana Němce, MBA  Návštěva PaedDr. Milana Němce, MBA  Návštěva PaedDr. Milana Němce, MBA
kliknutím zvětšíte obrázek

15.12.2014 Vánoční výstava

Ve dnech 16.-18.12.2014 probíhájí  na naší škole dny otevřených dveří spojené s prodejní vánoční výstavou. 1. den navštívila výstavu široká veřejnost a řada žáků ze základních škol
v Městci Králové a okolí. Průběh výstavy si můžete prohlédnout na několika fotografiích.

Vánoční výstava  Vánoční výstava  Vánoční výstava  Vánoční výstava  Vánoční výstava
kliknutím zvětšíte obrázek

3.10.2014 Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015

Přehled zkušebních předmětů  maturitní zkoušky na SOŠ a SOU Městec Králové ve školním roce 2014/2015 naleznete zde.


9.5.2014 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Žáci učebních oborů SOŠ a SOU, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 skládají ve školním roce 2014/2015 závěrečné zkoušky podle tzv. jednotného zadání.

 


2.11.2013 NABÍZÍME SLUŽBY

 NABÍZÍME SLUŽBY

NABÍZÍME SLUŽBY        
kliknutím zvětšíte obrázek

21.6.2013 Nabídka ubytování

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 nabízí ubytování na domově mládeže. Cena noclehu je 130,- Kč za noc. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 728 603 621 nebo na e-mailové adrese 325643419dmr@seznam.cz.


1.9.2011 Stipendijní program

Informace o stipendijním programu v rámci Strategie odborného
vzdělávání ve Středočeském kraji

 

Středočeský kraj schválil od školního roku 2010/2011 podporu pro žáky vybraných učebních oborů.

Program se týká následujících učebních oborů:

 

41-52-H/01   Zahradník
             41-52-E/01   Zahradnické práce
            41-55-E/01   Opravářské práce


Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:
1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou získat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24.000 Kč.

Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

 


 Copyright SOŠ a SOU Městec Králové & Powered by GALANCE & Power Web Publisher 3.0.0