OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Beseda s prac. ÚP Nymburk

26. 02. 2019

Proběhla beseda s pracovníkem ÚP Nymburk na téma volby vhodného zaměstnání či možnosti dalšího studia.

Jídelní lístek
Facebook školy