OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Aktuality

Činnost na domově mládeže

23. 04. 2020

I v době koronavirové epidemie kolektiv domova mládeže provádí řadu prací, např. nátěry stěn po výměně oken, nátěr zábradlí a postelí. Stále je prováděna dezinfekce v prostorách domova mládeže.

Slovo ředitelky školy

07. 04. 2020

Milé žákyně a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás pozdravila z prázdné školy a ještě chvíli se budeme muset bez žáků obejít. Již od 10. března zeje škola prázdnotou kvůli koronavirové epidemii. Zpočátku jste někteří jásali a mysleli si, že přibudou "další prázdniny". Ale po době, co nejste ve škole si myslím, že Vám začíná scházet komunikace s učiteli, se spolužáky a že Vám již škola začíná chybět. Chtěla bych poděkovat žákům, kteří se v této nelehké době aktivně zapojili do pomoci, např. při šití roušek či pomáhali nebo stále pomáhají ve zdravotnických zařízeních. Řada žáků se zapojila do charitativní a dobrovolnické činnosti, např. pro starší spoluobčany. Jsem velmi ráda, že pracujete a plníte úkoly, které Vám učitelé zadávají. Chtěla bych Vás požádat, abyste i nadále komunikovali se svými učiteli a vypracovávali zadané úkoly. Nikdo v této době s jistotou neví, jak dlouho bude ještě toto mimořádné opatření trvat. Proto apeluji na Vás všechny - ochraňujte své zdraví, dodržujte zvýšenou hygienu, pokuste se vyhnout kontaktům s více osobami a dodržujte nařízení vlády ČR.
Přeji Vám radostné prožití velikonočních svátků, i když letošní Velikonoce budou jiné než obvykle, ale jejich podstata se nezmění. Chtěla bych Vám popřát pevné zdraví, pozitivní mysl, těším se na Vás a jsem přesvědčena, že vše brzy zvládneme.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Práce v cukrářské výrobně

02. 04. 2020

V těchto dnech bylo nainstalováno nové multifunkční zařízení na pracoviště odborného výcviku učebního oboru cukrář, které pomůže zkvalitnit praktickou výuku žáků. Učitelky odborného výcviku procházejí nyní odborným zaškolením. Věříme, že velikonoční mazance již ochutnáme z nového konvektomatu.

Bc. Luboš Šebek

Informace ředitelky školy

01. 04. 2020

Vážení rodiče,

Z důvodu mimořádného opatření se ruší konání třídních schůzek, které se měly konat 15. dubna 2020.

INFORMACE pro zákonné zástupce a budoucí žáky 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4.

Oznamujeme Vám, že vzhledem k současné situaci týkající se koronaviru, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 neuskuteční úvodní informační schůzku rodičů (zákonných zástupců) žáků budoucích 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem, která se měla konat ve středu 22. dubna 2020 od 15:00 hod. v budově školy.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz) a na veřejně přístupném místě pod registračním číslem, které je přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 22. dubna 2020. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Zákonný zástupce může odevzdat zápisový lístek, jehož lhůta k odevzdání či odeslání je
10 pracovních dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí (lhůta začíná den následující po dni vyhlášení rozhodnutí) prostřednictvím České pošty (pokud možno doporučenou poštou) nebo osobně v budově školy po předchozí telefonické dohodě na tel. 325 643 315, nejpozději do 7. května 2020.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 od 10:00 hod. v kině v Městci Králové. Zahájení se zúčastní žáci budoucích 1. ročníků i jejich zákonní zástupci. Následně se žáci a jejich zákonní zástupci přesunou do učeben školy, kde obdrží další informace a dokumenty potřebné ke studiu. Žáci si mohou také zajistit školní stravování a ubytování na domově mládeže.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

  1. Do 1. 9. 2020 předloží všichni žáci přijatí do 1. ročníků učebních oborů středního vzdělání s výučním listem vysvědčení z 9. třídy nebo z posledního ročníku ZŠ, které bude dokumentovat ukončení devítileté školní docházky. Pokud navštěvujete pedagogicko psychologickou poradnu, předložte také platnou zprávu.

 

  1. Další informace naleznete na webových stránkách školy www.sossoumk.cz.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Pracujeme na školní zahradě

01. 04. 2020

V současné době p. učitelka odborného výcviku Bc. Helena Vorlíčková provádí jarní práce ve školní zahradě, např. stříhání ovocných stromků, mulčování, výsev a přepichování bylinek. Spousta činností je prováděna ve školním skleníku, kde paní učitelka provádí výsevy a předpěstování různých rostlin. Naši zákazníci, pro které je připravena sadba, si mohou letos vybírat ze širokého sortimentu zeleniny, bylinek, letniček a balkonovek. Nabídka čítá několik tisíc rostlin. Naprostou raritou v nabídce je více než 30 odrůd rajčat, široký výběr bylinek, vše ve zdravé a výborné kvalitě a kondici. Prodejní ceny jsou více než příznivé. O začátku prodeje Vás budeme včas informovat. Věříme, že Vám s výběrem budou nápomocni již i naši žáci. Paní učitelka nepracuje pouze ve školní zahradě, ale také se např. v obci Budiměřice na Nymbursku podílela na výsadbě 300 ks macešek. Za svoji náročnou práci si zaslouží poděkování. Výše uvedená činnost je zmapována na fotografiích.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Činnost ve školních dílnách

01. 04. 2020

Ani v těchto dnech se nezastavil život na pracovišti odborného výcviku žáků učebního oboru opravářské práce ve školních dílnách. Učitelé odborného výcviku dokončují důležité zakázky pro firmy a soukromé osoby. Také kontrolují vozidla včetně přezutí pneumatik, provádějí důkladnou revizi veškerého zařízení včetně mycích stolů a dokončují výrobu výceúčelového zařízení. Probíhají poslední testy traktoru před jeho finálním předáním majiteli.

Bc. Luboš Šebek

Pomoc naší školy při šití roušek

24. 03. 2020

Zaměstnanci naší školy, konkrétně vychovatelky z domova mládeže se okamžitě zapojili v této nelehké době do šití roušek. Roušky putovaly do městké nemocnice v Městci Králové, místním dobrovolným hasičům i občanům města Městec Králové a širokého okolí. V těchto dnech šíjeme roušky pro oblastní nemocnici v Kolíně. Tato činnost je velmi obdivuhodná a zaslouží naše poděkování.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Pomoc žáků v době mimořádného opatření

18. 03. 2020

Tři žákyně naší školy ze třídy 2.A učebního oboru ošetřovatel se rozhodly, že využijí období v karanténě a pomohou tam, kde v této těžké době docházejí síly. Přihlásily se v nemocnici v Kolíně a díky oboru, který děvčata studují, byly okamžitě přijaty. Děvčata dobrovolně, bez mzdy či jiné odměny pomáhají na gynekologicko - porodnickém oddělení a dětském oddělení nemocnice Kolín. Tato činnost je nesmírně obdivuhodná a proto jim za školu děkujeme, že nám dělají dobré jméno.

Mgr. Veronika Raulová

Jídelní lístek
Facebook školy