Aktuality

Informace MŠMT k praktickému vyučování od 21. října 2020

21. 10. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností od 21. října 2020 obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů v oborech vzdělání připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Realizace praktického vyučování a praktické přípravy může být vykonávána pouze v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby. Nepovoluje se realizace praktického vyučování a praktické přípravy na školních pracovištích. Současně se těmto žákům a studentům povoluje ubytování v domovech mládeže.

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

ředitel odboru středního, vyššího, odborného a dalšího vzdělávání

eRouška

14. 10. 2020

Žádost o spolupráci

prosíme nainstalujte si na Váš chytrý telefon aplikaci eRouška. Je součástí Chytré karantény a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal(a) s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID_19. Díky tomu pomáhá předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením.

Instalaci eRoušky naleznete zde: http://info.o2.cz/T5bgF17203

Děkuji. Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR

Sdělení školy

01. 10. 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství ode dne 14. října 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří.

Z toho vyplývá, že dochází k úplnému uzavření škol, domovů mládeže a nově i praktického vyučování. Všichni žáci školy přechází na distanční (dálkovou) formu vzdělávání jak v teoretické, tak i v praktické výuce. Žáci mají povinnost se této výuky zúčastnit a budou z ní také hodnoceni. Dny 26. a 27. října 2020 se stanoví pro žáky středních škol volné dny. Ve dnech 29. a 30. října 2020 mají žáci podzimní prázdniny. V těchto dnech distanční výuka neprobíhá. Sledujte webové stránky školy a školní facebook. O případných změnách a vývoji situace vás bude škola informovat.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Informace školy k nošení roušek

17. 09. 2020

Od pátku 18. 9. 2020 bude v celé České republice povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Činnost našich zahradníků

16. 09. 2020

Děkujeme SOŠ a SOU v Městci Králové za jejich pomoc při zvelebování veřejné zeleně v obci Budiměřice. Bez šikovných děvčat, chlapců a jejich vedoucích odborné přípravy by to bylo těžké. Po koronavirem vynucené jarní přestávce je vítáme zase zpět. Činnost zahradníků je zdokumentována řadou fotografií.

Informace školy

09. 09. 2020

Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ JE V DOBĚ VYUČOVÁNÍ VSTUP CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY ZAKÁZÁN. Případnou návštěvu oznamte telefonicky na čísle 325 643 315 v sekretariátu školy. Cizím osobám je po předchozí tel. domluvě vstup do školy povolen pouze v rouškách.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka SOŠ a SOU Městec Králové

 

Činnost na domově mládeže

23. 04. 2020

I v době koronavirové epidemie kolektiv domova mládeže provádí řadu prací, např. nátěry stěn po výměně oken, nátěr zábradlí a postelí. Stále je prováděna dezinfekce v prostorách domova mládeže.

Slovo ředitelky školy

07. 04. 2020

Milé žákyně a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás pozdravila z prázdné školy a ještě chvíli se budeme muset bez žáků obejít. Již od 10. března zeje škola prázdnotou kvůli koronavirové epidemii. Zpočátku jste někteří jásali a mysleli si, že přibudou "další prázdniny". Ale po době, co nejste ve škole si myslím, že Vám začíná scházet komunikace s učiteli, se spolužáky a že Vám již škola začíná chybět. Chtěla bych poděkovat žákům, kteří se v této nelehké době aktivně zapojili do pomoci, např. při šití roušek či pomáhali nebo stále pomáhají ve zdravotnických zařízeních. Řada žáků se zapojila do charitativní a dobrovolnické činnosti, např. pro starší spoluobčany. Jsem velmi ráda, že pracujete a plníte úkoly, které Vám učitelé zadávají. Chtěla bych Vás požádat, abyste i nadále komunikovali se svými učiteli a vypracovávali zadané úkoly. Nikdo v této době s jistotou neví, jak dlouho bude ještě toto mimořádné opatření trvat. Proto apeluji na Vás všechny - ochraňujte své zdraví, dodržujte zvýšenou hygienu, pokuste se vyhnout kontaktům s více osobami a dodržujte nařízení vlády ČR.
Přeji Vám radostné prožití velikonočních svátků, i když letošní Velikonoce budou jiné než obvykle, ale jejich podstata se nezmění. Chtěla bych Vám popřát pevné zdraví, pozitivní mysl, těším se na Vás a jsem přesvědčena, že vše brzy zvládneme.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy