Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Aktuality

Adaptační kurz 2018

04. 09. 2018
1. týden v září 2018 organizuje SOŠ a SOU Městec Králové adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Kurz se uskuteční v Městci Králové a okolí. Program kurzu bude upřesněn třídními učiteli. Cílem adaptačního kurzu je seznámit se s novými spolužáky, vytvořit fungující kolektiv a navázat vztah s třídním učitelem. Setkání pomůže upevnit přátelské vztahy, spolužáci se mají možnost poznat v jiných situacích, než jaké jim přinese školní vyučování. Termíny: Třída 1.C 4. - 5.9.2018, Třída 1.A 6. - 7.9.2018, Třída 1.B 5. - 6.9.2018.
více...

Přijímací zkoušky

27. 08. 2018
V pondělí 27. srpna 2018 se v době od 8:00 hod. do 12:15 hod. budou konat na SOŠ a SOU Městec Králové přijímací zkoušky do nástavbového studia.
více...

Provoz školy v době hlavních prázdnin

02. 07. 2018
V době hlavních prázdnin jsou úřední hodiny od 9:00 do 13:00 hodin.
více...

Vyřazení absolventů 2018

08. 06. 2018
Dne 8. června 2018 proběhlo ve společenské místnosti SOŠ a SOU Městec Králové slavnostní vyřazení úspěšných absolventů nástavbového studia. K absolventům promluvila ředitelka školy, Mgr. Hana Podzimková, která vyslovila spokojenost s výsledky letošních maturitních zkoušek.
více...

GDPR

24. 05. 2018
Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jejíž název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Protection Regulation). Podrobnosti o problematice GDPR naleznete v nabídce Škola v sekci Dokumenty školy pod záložkou GDPR.
více...

Exkurze Hotel Libenský Poděbrady

24. 05. 2018
Dne 24. 5. se žáci tříd 1. B a 2. B učebního oboru stravovací a ubytovací služby zúčastnili odborné exkurze do hotelu Libenský v Poděbradech. Během exkurze měli žáci za úkol vyplnit pracovní list s otázkami, na které našli odpověď ve výkladu paní vedoucí hotelu nebo paní recepční.
více...

Exkurze do Národního muzea v Praze

17. 05. 2018
Dne 17.5.2018 se žáci SOŠ a SOU Městec Králové zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze, aby si zpestřili své vyučování v předmětech občanská nauka a přírodní vědy.
více...