NOVÉ: Video prezentace školy

Aktuality

Třídní schůzky

12. 04. 2021

Sdělení školy

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 15:00 hodin proběhnou na SOŠ a SOU Městec Králové třídní schůzky rodičů žáků. Vzhledem k epidemiologické situaci neproběhnou prezenčním způsobem, ale rodiče se mohou na třídní učitele obrátit telefonicky, pomocí sms zpráv nebo e-mailem. Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Chod školy do 16. dubna 2021

09. 04. 2021

Sdělení ředitelky školy

V návaznosti na nařízení vlády se distanční výuka pro všechny žáky SOŠ a SOU Městec Králové prodlužuje do pátku 16. dubna 2021. Připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná. I nadále jsou umožněny individuální konzultace ( pouze 1 žák či student a 1 pedagogický pracovník ). Nové, aktuální informace bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách a na svých sociálních sítích.

 

Mgr. Hana Podzimnková, ředitelka školy

Přání ředitelky školy

01. 04. 2021

Milí žáci,

dnes, 1. dubna máte velikonoční prázdniny. Zítra je Velký pátek a po víkendu Velikonoční pondělí, takže si trochu odpočinete od distanční výuky. Ta opět začne v úterý 6. dubna. Po Velikonocích se možná s některými z vás uvidíme při prezenční výuce. Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků, hodně radosti a optimismu z příchodu jara.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

 

Informace školy pro následující dny

29. 03. 2021

Sdělení ředitelky školy

Vláda ČR v pátek 26. března 2021 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021 včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. Pro naší školu to znamená, že výuka bude probíhat i nadále pro všechny třídy (teoretické vyučování i odborný výcvik) distančním způsobem. Jsou povoleny individuální konzultace (pouze 1 žák nebo student a 1 pedagogický pracovník). Také bych chtěla připomenout žákům, kteří měli konat opravné či náhradní komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/2021, a dosud tak neučinili, aby v této věci zjednali nápravu. Nové, aktuální informace bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách a na facebooku školy.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy k závěrečným zkouškám 2020/2021

15. 03. 2021

Informace ředitelky školy k závěrečným zkouškám žáků 3. ročníků včetně termínů naleznete v přiloženém dokumentu PDF icon Vector Logo - Download Free SVG Icon | Worldvectorlogo.

Přijímací zkoušky

08. 03. 2021

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4, prostřednictvím ředitelky školy, rozhodla podle Opatření obecné povahy, č. j. MŠMT-43073/2020-3 vydané 05.01.2021 a odstavce 6 Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2021/2022 z 29.01.2021

 

o nekonání jednotné přijímací zkoušky

 

Zdůvodnění:

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2021/2022, odstavec 6.

V případě, že počet uchazečů bude menší nebo roven počtu volných míst, může ředitelka školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Informace o konání opravných a komisionálních zkoušek

03. 03. 2021

Termíny konání a organizace náhradních opravných a náhradních komisionálních zkoušek za I. pololetí šk. roku 2020/2021

V období od 8. 3. do 26. 3. 2021 se budou konat náhradní opravné a náhradní komisionální zkoušky žáků učebních oborů. Žáci, kterých se tyto zkoušky týkají, budou informováni e-mailem o termínu konání zkoušky. Zkouška bude probíhat standardním způsobem a bude organizována prezenční formou ve škole. Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit (nemoc, karanténa), musí se nejpozději do tří dnů písemně omluvit ředitelce školy na e-mail: info@sossoumk.cz, která stanoví náhradní termín zkoušky. Žák si přinese na zkoušku psací potřeby. Před zkouškou si žák vyzvedne v sekretariátu školy PROTOKOL o zkoušce.

Zkouška bude probíhat při dodržování všech platných hygienických opatření!!!

Provoz školy od 27. února 2021

01. 03. 2021

Od 1. března do 7. března 2021 mají žáci školy jarní prázdniny.

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým vyhlašuje nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března 2021. Pro naši školu to znamená, že vzdělávání (teoretická výuka i odborný výcvik) bude nadále probíhat distančním způsobem.

JE NADÁLE POVOLENO:

  • konání individuálních konzultací žáků závěrečných ročníků ve středním vzdělávání (1 žák a 1 učitel, nutno domluvit předem s vyučujícím)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Žákům, kteří dosáhli věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Formulář - čestné prohlášení naleznete zde Word Icons - Download 164 Free Word icons here
Formulář - cesty mimo okres naleznete zde Word Icons - Download 164 Free Word icons here

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy