NOVÉ: Video prezentace školy
OznámeníInformace o učebních a studijních oborech poskytujeme na tel. číslech 606 256 771 nebo 325 643 315.

Aktuality

Informace školy na následující týden

21. 01. 2021

Výuka v následujícím týdnu

Žákyně a žáci,

i v týdnu od 25. do 28. ledna 2021 bude nadále pokračovat distanční výuka. V pátek 29. ledna 2021 budete mít jednodenní pololetní prázdniny. S hodnocením 1. pololetí školního roku 2020/2021 budete seznámeni 28. ledna 2021 prostřednictvím svých třídních učitelů. Výpis z vysvědčení vám bude předán při zahájení prezenční výuky.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Informace k provozu školy od 11. do 22.1.2021

08. 01. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. DO 22. LEDNA 2021

Informujeme, že provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince do 10. ledna 2021. Tzn., že pro včechny třídy (teoretické  vyučování i odborný výcvik) bude probíhat výuka distančním způsobem.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Informace k provozu školy

30. 12. 2020

Informace k provozu školy od 4.1. do 8.1.2021

Od 4. do 8. ledna 2021 bude probíhat výuka na naší škole pro všechny třídy (teoretické vyučování i odborný výcvik) distančním způsobem (na dálku). Podrobné Informace k provozu škol naleznete v tomto dokumentu. Nové, aktuální informace bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách a na facebooku školy.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

PF 2021

16. 12. 2020

Přejeme všem žákům krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

 

Informace k provozu škol od 7. prosince 2020

03. 12. 2020

Novinky k provozu škol od pondělí 7. prosince 2020

Od pondělí 7. prosince 2020 (sudý týden) se opět vrátí do školy teoretická výuka u 1. a 2. ročníků učebních oborů. Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu hodin. Během celého pobytu ve škole i na odborném výcviku je nutné používání roušek.

V týdnu od 7. do 11. 12. 2020 to pro naši školu znamená:

Třídy 1.A, 1.B, 2.C, 2.D, 3.A a 3.B budou mít teoretickou výuku.
Třídy 1.C, 2.A, 2.B a 3.C budou mít odborný výcvik.
Třída 1.D (nástavbové studium) bude mít distanční vzdělávání.

Celé znění článku " INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD PONDĚLÍ 7. PROSINCE 2020" naleznete zde (PDF).

Dny otevřených dveří_prosinec 2020

02. 12. 2020

Zveme vás na dny otevřených dveří, které se konají ve dnech 8. - 10. prosince 2020 od 8:00 do 16:30 hodin.

Ošetřovatelé na odborném výcviku

01. 12. 2020

Žáci třídy 1.A učebního oboru ošetřovatel při odborném výcviku. Na fotografiích žákyně s p. učitelkou Alenou Vaňkovou provádějí odbornou péči o klienty, např. podávání stravy, měření fyziologických funkcí, ošetřovatelskou péči o děti a dospělé.

Informace pro žáky školy

29. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu 2020 platí stále pro žáky 1. a 2. ročníků učebních oborů a 1. ročníku nástavbového studia distanční výuka pro teoretické vyučování. Teoretickou výuku bude mít v týdnu od 30. listopadu 2020 třída 3.C. Třídy, které mají praktické vyučování, nastoupí na praxi. Podle dnešního mimořádného zasedání vlády ČR dojde k dalšímu uvolňování restrikcí od čtvrtka 3. prosince 2020. Sledujte proto i nadále webové i facebookové stránky školy.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy