OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Aktuality

Přednáška o výživě

10. 12. 2019

Dne 10.12.2019 proběhla na škole přednáška o výživě vedená lektorkou Mgr. Radkou Drobnou. Přednáška byla zaměřená na výchovu ke zdraví, etiketu stolování a racionální výživu. Žáci se dozvěděli informace o potravinách a výživě, správně sestaveném jídelníčku a škodlivých návycích v naší stravě. Přednáška proběhla interaktivně a žáky přednášená problematika zaujala.

Mgr. Klára Roubková, Mgr. Ilona Ottová

Zimní srdíčkové dny

04. 12. 2019

Ve dnech 2. - 6. prosince 2019 proběhnou Zimní Srdíčkové dny, které pomáhají vážně nemocným dětem v celé ČR. Také žáci naší školy budou nabízet magnetické kolíčky, silikonové náramky nebo propisovací tužky za 30 Kč. Vybraná finanční částka pomůže vážně nemocným dětem v celé naší republice, které se bez pomoci neobejdou.

Exkurze Lidové zvyky a tradice

04. 12. 2019

Dne 4. prosince 2019 žáci tříd 1.B a 2.B učebního oboru zahradník spolu s učiteli navštívili naše hlavní město. Exkurze s názvem "Po stopách vánočních zvyků a tradic" zavedla žáky do Botanické zahrady Na Slupi, žáci si prohlédli skleníky i venkovní plochy botanické zahrady. Další cesta vedla do Betlémské kaple, na Václavské a Staroměstské náměstí. Exkurze se vydařila a žáci odjížděli s krásnými žážitky z vánoční Prahy. Průběh exkurze je zdokumentován množstvím fotografií.

Ing. Světluše Křížová, Bc. Helena Vorlíčková

Návštěva místní knihovny

04. 12. 2019

Dne 4. prosince 2019 v rámci předmětu Český jazyk a literatura navštívili žáci třídy 1.C knihovnu v Městci Králové. Byli seznámeni s provozem a řádem knihovny, možnostmi a využitím pro potřeby studia, volného času a dalšího sebevzdělávání. Na dotazy žáků odborně odpovídala vedoucí knihovny a informačního centra. Závěr besedy byl odměněn potleskem.

Ing. Jiří Kasal

Projekt REVOLUTION TRAIN

02. 12. 2019

Projekt REVOLUTION TRAIN

Jedná se o projekt, který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence. Cílem vlakového programu je prosřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Našim žákům jsme zprostředkovali tento projekt ve dnech 25.11. a 2.12.2019. Věříme, že si prožili zážitek, který ovlivní pozitivně jejich rozhodování v oblasti závislotí.

Mgr. Veronika Raulová, Alena Vaňková, Ludmila Malaníková

Den otevřených dveří listopad 2019

28. 11. 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Návštěvníci mohli ochutnat lívance, které připravovali naši kuchaři. Také opraváři přispěli ukázkou svých výrobků. Žákyně učebního oboru ošetřovatel změřili zájemcům krevní tlak a předváděli ukázku zdravotnických pomůcek. U stolu zahradníků bylo možno zakoupit adventní věnce, které patří k vánočním svátkům. Průběh dne je zdokumentován množstvím fotografií.

Knihovna Václava Havla

20. 11. 2019

Dne 20. 11. 2019 se studenti nástavbového studia zúčastnili exkurze do Knihovny Václava Havla. Součástí programu byl interaktivní workshop s názvem Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce. Studenti pracovali s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšleli a zpracovávali konkrétní badatelské úkoly. Workshop tak přispěl nejen k pochopení osobnosti Václava Havla, ale též otevřel otázky filozofické, historické a mediální.

Mgr. Lenka Urbanová a Mgr. Veronika Raulová

Exkurze cukrovar Dobrovice

14. 11. 2019

Dne 14. listopadu 2019 jsme se vydali se třídami 2.B a 3.A učebního oboru cukrář na exkurzi do nedalekého cukrovaru a muzea Dobrovice. Zde nám byla velmi podrobně představena historie a výroba cukru. Viděli jsme, jak se dováží základní surovina, řepa cukrová a její další opracování až po konečný produkt – bílý cukr. Měli jsme možnost zhlédnout cukrovar v akci a jednotlivé stroje přímo za provozu cukrovaru. Ochutnali jsme i vzorky meziproduktů, které vznikají během výroby řepného cukru. Přestože prohlídka probíhala za velmi chladného počasí, pomohla nám lépe objasnit naše teoretické znalosti z našich sešitů a učebnic.

Mgr. Ilona Ottová, Mirka Jiránková

Jídelní lístek
Facebook školy