OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Aktuality

Výroba čokoládových pralinek

21. 05. 2019

V ranních hodinách dne 21.května do naší cukrářské dílny zavítala technoložka firmy Zeelandia paní Irena Burdová z Tábora. Paní Burdová nás přijela nejenom seznámit s novými technologiemi cukrářské výroby, novými surovinami určenými pro cukráře a pekaře, ale i představit a prakticky předvést výrobu čokoládových pralinek z vysoce kvalitní belgické čokolády. K vidění i ochutnání byly čokolády hořká s 72% a 58% kakaového másla, mléčná se 34% kakaového másla a úžasná rozplývavá bílá čokoláda s 29% kakaového másla. Paní Burdová ukázala a podrobně vysvětlila metodu temperování čokolády a kompletní výrobu čokoládových pralinek včetně smetanových ochucených náplní. Přednášku a praktickou ukázku si užili žáci oboru cukrář a to první, druhý i třetí ročník. Sladkým zakončením byla ochutnávka hotových čokoládových pralinek. Paní Burdové tímto děkujeme za velmi přínosné a příjemně strávené dopoledne.

Mirka Jiránková a Mgr. Ilona Ottová

Školní arboretum

15. 05. 2019

Naši žáci učebního oboru zahradník pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Heleny Vorlíčkové opět letos doplňují sbírku dřevin ve školním arboretu o méně známé ovocné druhy dřevin, nové bylinky a popínavé rostliny. Podívejte se na přiložené fotografie.

Bc. Helena Vorlíčková

Výsadba květin v Budiměřicích

14. 05. 2019

SOŠ a SOU Městec Králové dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s Obecním úřadem v obci Budiměřice při výsadbě záhonů a při celkové údržbě zeleně. Dne 14. 05. 2019 proběhla výsadba 2000 kusů trvalek v ulicích obce. Kdokoli obcí projíždí, všimne si odborně odvedené práce žáků učebního oboru zahradník.

Bc. Helena Vorlíčková

Práce našich opravářů

06. 05. 2019

Žáci učebního oboru opravářské práce pod vedením učitele praktického vyučování p. Josefa Šafaříka dokončili svojí ročníkovou práci. Od návrhu po vlastní realizaci vyrobili zavlažovaní zařízení (traktorový vlek), které bude sloužit mysliveckému sdružení a Obecnímu úřadu v Kněžicích k zavlažování obecní zeleně a k dopravě vody do napájecích zařízení pro zvěř.

Bc. L. Šebek

Přes bariéry s policií

29. 04. 2019

Dne 29. 4. 2019 k nám do školy přijela Policie ČR s projektem ,, Přes bariéry s policií“. Sportovně charitativní akce umožnila studentům maturitních ročníků i žákům z jiných tříd vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie České republiky. Za každé úspěšné složení fyzických testů bude generálním sponzorem složena finanční částka určená handicapované osobě ze středočeského regionu.

Mgr. Klára Roubková

Mladý zdravotník

25. 04. 2019

25. dubna 2019 vybrané žákyně učebního oboru ošetřovatel pomáhaly při organizaci soutěže Mladý zdravotník. Soutěž byla pořádána pod záštitou Červeného kříže Kolín. Žákyně naší školy zabezpečovaly jednotlivá stanoviště jako rozhodčí. Úkoly na těchto stanovištích byly především z oblasti první pomoci, ale také z poznávání přírody. Všechny žákyně naší školy si počínaly velmi zodpovědně, výborně reprezentovaly školu a obor ošetřovatel.

Mgr. Veronika Raulová

Luxor Poděbrady

25. 04. 2019

Dne 25. dubna 2019 byli žáci třídy 1.A učebního oboru ošetřovatel na exkurzi v Domově pro seniory Luxor Poděbrady v doprovodu učitelky Aleny Vaňkové. Cílem exkurze bylo rozšířit si kompetence odbornosti v péči o pohybově handicapované klienty, seznámit se s nejrůznějšími kompenzačními pomůckami a prohloubit si učivo z oblasti gerontologie.

Alena Vaňková

Gastro Poděbrady 2019

25. 04. 2019

Dne 25. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili gastronomické soutěže Gastro Poděbrady 2019 pořádané SOU společného stravování Poděbrady. Tématem soutěže byly nedávno uplynulé svátky jara – Velikonoce. Oproti jiným školám jsme již tradičně soutěžili ve všech 5 nabízených kategoriích. Za studenou kuchyni nás reprezentovala Míša Mikulová a Michal Kováč, v oboru cukrář Adéla Vyhnalová, Martina Šimonová, Jana Hryvna a Tereza Kučerová, drink namíchali barmani Nicole Kulhánková a Ondra Šedivý. Prostřenou slavnostní tabuli připravily Maruška Tokárová a Lenka Cinová. Na konci celého dne se naši barmani rozeběhli po poděbradské kolonádě v rámci poslední soutěžní kategorie – běhu číšníků. Opět jsme všem předvedli, že dokážeme uspět v široké konkurenci a naši žáci jsou připraveni školu reprezentovat a uplatnit své odborné znalosti a dovednosti. Za všechny učitele a vedení školy všem zúčastněným GRATULUJEME!!!

Jídelní lístek
Facebook školy