Ceník

 

Měsíční úplata za ubytování činí 800,- Kč, je splatná vždy do 15. dne v měsíci. Platba se provádí buď v hotovosti u příslušného vychovatele proti podpisu a pokladnímu dokladu nebo na účet č. 191 136 428/0600, jako variabilní symbol vždy uveďte rodné číslo žáka, aby mohla být platba správně přiřazena. V případě, že žák je ubytován pouze v době odborného výcviku, částka činí 600,- Kč. Celodenní stravování ve škole činí 86,- Kč (snídaně, oběd, večeře).

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy