Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2019/2020

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

 Studijní obor 64-41-L/01 Podnikání - denní studium

 

119 - přijat

120 - přijat

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 11. června 2019

 

 

 

  Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 43,2; poslední přijatý uchazeč získal 31,6 bodu.

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy