Nabídka


Zahradník - Charakteristika oboru

41-52-H/01

Učební obor

41-52-H/01 Zahradník

Podmínky přijetí ke studiu: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.

Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

________________________________________________________________________________________

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného
vzdělávání ve Středočeském kraji. !!


Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:
1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíc a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Profil absolventa

Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Žák je schopen:

  • vykonávat odborné činnosti v zahradnické výrobě - květinářství, sadovnictví, ovocnictví, zelinářství a floristice

  • ovládat zahradnické práce při pěstování květin, zeleniny, ovocných i okrasných rostlin

  • ovládat vázání a aranžování květin, výrobu věnců (např. adventních, dušičkových), vánočních svícnů apod.

  • realizovat různé sadovnické úpravy (okrasné zahrady, úprava zeleně)

  • použít své dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prostorách školní zahrady. Žáci se podílejí na úpravě a výsadbě zeleně ve městě, ve firmách či u soukromých osob.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru zahradník mají možnost následného nástavbového studia, které je ukončeno státní maturitní zkouškou v oboru Podnikání přímo na naší škole nebo na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru zahradník je schopen po získání výučního listu samostatně vykonávat povolání zahradník (zahradnice). Nachází uplatnění v podnicích zaměřených na zahradnickou činnost, v zahradnických firmách a centrech, v okrasných a ovocných školkách a v prodejnách květinářství. Po získání potřebné praxe může absolvent v oboru soukromě podnikat.

 Copyright SOŠ a SOU Městec Králové & Powered by GALANCE & Power Web Publisher 3.0.0