Neváhejte nás kontaktovat!

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4
289 03 Městec Králové

Telefon: 325 643 315
Fax: 325 643 709
Web: www.sossoumk.cz
E-mail školy: info@sossoumk.cz

E-mail pro elektronická podání úředního charakteru: sotnb@kr-s.cz


Ředitelka školy: Mgr. Hana Podzimková
Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje

IČO školy: 00069574
IZO školy: 000 069 574
RED_IZO školy: 600007642
ID datové schránky: sztxkwu

Kontakty na pracoviště školy:
Cukřářská výrobna: 325 644 205
Školní dílny: 325 643 249
Domov mládeže: 325 643 419

 

Vedení školy
Mgr. Hana Podzimková

podzimkova.h@sossoumk.cz

ředitelka školy
Ing. Milan Musil

musil.m@sossoumk.cz

zástupce ředitelky pro teoretické vyučování,
ICT koordinátor školy
Bc. Luboš Šebek

sebek.l@sossoumk.cz

zástupce ředitelky pro praktické vyučování
Dana Rejchrtová rejchrtova.d@sossoumk.cz vedoucí vychovatelka domova mládeže
Ing. Olga Hradečná hradecna.o@sossoumk.cz hlavní ekonomka školy
 
 
Učitelé teoretického vyučování
Mgr. Lenka Urbanová

urbanova.l@sossoumk.cz

učitelka teoretického vyučování,
školní metodik prevence
Mgr. Veronika Raulová

raulova@sossoumk.cz

učitelka teoretického vyučování,
výchovná poradkyně školy
Ing. Jiří Kasal kasal.j@sossoumk.cz učitel teoretického vyučování
Ing. Zuzana Bittmanová bittmanova.z@sossoumk.cz učitelka teoretického vyučování
Ing. Světluše Křížová

krizova.s@sossoumk.cz

učitelka teoretického vyučování
Ing. Pavlína Kánská

kanska.p@sossoumk.cz

učitelka teoretického vyučování,
koordinátor ŠVP
Mgr. Ilona Ottová ottova.i@sossoumk.cz učitelka teoretického vyučování
Mgr. Květa Kefurtová kefurtova.k@sossoumk.cz učitelka teoretického vyučování
Mgr. Klára Roubková, DiS.

roubkova.k@sossoumk.cz

učitelka teoretického vyučování,
kariérový poradce

Ing. Eva Doskočilová doskocilova.e@sossoumk.cz učitelka teoretického vyučování
Bc. Josef Skořepa skorepa.j@sossoumk.cz učitel teoretického vyučování
Alena Vaňková vankova.a@sossoumk.cz učitelka teoretického vyučování

 

Učitelé praktického vyučování
Pavel Obermajer obermajer.p@sossoumk.cz učitel praktického vyučování
Vladimíra Lojdová lojdova.v@sossoumk.cz učitelka praktického vyučování
Bc. Helena Vorlíčková vorlickova.h@sossoumk.cz učitelka praktického vyučování
Mirka Jiránková jirankova.m@sossoumk.cz učitelka praktického vyučování
Petra Vaníčková vanickova.p@sossoumk.cz učitelka praktického vyučování
Alena Vaňková vankova.a@sossoumk.cz učitelka praktického vyučování
Bc. Jaromír Mojžíš mojzis.j@sossoumk.cz učitel praktického vyučování
Milan Kubíček kubicek.m@sossoumk.cz učitel praktického vyučování
Josef Jeřábek jerabek.j@sossoumk.cz učitel praktického vyučování
Josef Šafařík safarik.j@sossoumk.cz učitel praktického vyučování
 
 
Domov mládeže
Iveta Jeřábková jerabkova.i@sossoumk.cz vychovatelka domova mládeže
Markéta Pánková pankova.m@sossoumk.cz vychovatelka domova mládeže
 
 
Provozní zaměstnanci školy
Ludmila Malaníková malanikova.l@sossoumk.cz sekretářka ředitelky školy
Jana Suchánková suchankova.j@sossoumk.cz mzdová účetní
Milan Štecha stecha.m@sossoumk.cz školník
Naděžda Štechová stechova.n@sossoumk.cz uklízečka
Jana Fišerová fiserova.j@sossoumk.cz uklízečka

Jídelní lístek
Facebook školy