Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Kuchař - číšník 65-51-H/01- charakteristika oboru

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Žák, který se připravuje pro výkon povolání v učebním oboru Kuchař-číšník, absolvuje jednak teoretické vyučování, jednak odborný výcvik. U absolventa tohoto oboru se předpokládají tyto vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

Po ukončení přípravy v učebním oboru Kuchař- číšník a po úspěšním vykonání závěrečné zkoušky absolvent:


K bližšímu poznání skladby jednotlivých předmětů je možné se informovat v učebním plánu oboru, který je součástí těchto stránek.

Stravovací a ubytovací služby 65-52-E/01 - charakteristika oboru

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce


Žák, který se připravuje pro výkon povolání v učebním oboru Ubytovací a stravovací služby, absolvuje jednak teoretické vyučování, jednak odborný výcvik.
Po skončení přípravy v učebním oboru stravovací a ubytovací služby a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

Absolvent v souladu se znalostí technologií při dodržování všech směrnic a předpisů

Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.