Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4


MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se ve školním roce 2017/2018 skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Zkušební předměty společné (státní) části MZ:

a) 2 povinné zkoušky: český jazyk a literatura
buď cizí jazyk (AJ, NJ) nebo matematika

b) max. 2 nepovinné zkoušky předměty z nabídky cizí jazyk (AJ, NJ) nebo matematika

Zkušební předměty profilové (školní) části MZ:

a) 3 povinné zkoušky: ekonomika podniku

inf. a komunikační technologie, základy společenských věd nebo odborná zkouška (právo, marketing a management)

Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška z předmětů účetnictví, písemná a elektronická komunikace a chod podniku

 

b) max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitelka školy; ředitelka školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Podrobnější informace ohledně maturitních zkoušek 2017/2018 nalezneze zde.

 

V Městci Králové 04.09.2017