MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Nástavbové studium - PODNIKÁNÍ

 

Zkušební předměty společné (státní) části MZ:

 1. Didaktický test z českého jazyka
 2. Didaktický test z anglického jazyka

nebo

Didaktický test z matematiky

 

Zkušební předměty profilové (školní) části MZ:

 • Ústní zkoušky

 

 1. Český jazyk
 2. Anglický jazyk (pokud si student tento předmět zvolil ve společné části MZ)
 3. Ekonomika podniku
 4. Informační a komunikační technologie

nebo

Zkouška z obchodních a právních předmětů (právo, marketing a management)

nebo

Základy společenských věd

Forma ústní maturitní zkoušky se koná před zkušební komisí.

 • Písemné zkoušky (slohové práce)

 

 1. Český jazyk
 2. Anglický jazyk (pokud si student tento předmět zvolil ve společné části MZ)

 

 • Praktická zkouška

 

Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, písemná a elektronická komunikace, chod podniku)

 

 

 

V Městci Králové 5. 9. 2020 Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy