OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se ve školním roce 2019/2020 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Zkušební předměty společné (státní) části MZ

 • 2 povinné zkoušky:český jazyk a literatura

buď cizí jazyk (AJ, NJ) nebo matematika

 

 • max. 2 nepovinné zkoušky: předměty z nabídky cizí jazyk (AJ, NJ), matematika

 

 

Zkušební předměty profilové (školní) části MZ

 

 • 3 povinné zkoušky: Ekonomika podniku – ústní zkouška

Praktická zkouška z odborných předmětů

- písemná zkouška z předmětů účetnictví, písemná a elektronická komunikace a chod podniku

- informační a komunikační technologie, základy společenských věd nebo zkouška z obchodních a právních předmětů (právo,  marketing a management) – žák si zvolí do 3. 12. daného školního roku – ústní zkouška

 

 • max. 2 nepovinné zkoušky: nabídku stanovuje ředitelka školy,
  ředitelka školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

 

 • předměty povinné a nepovinné zkoušky jsou z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, matematika, informační
  a komunikační technologie, účetnictví a daně a marketing a management

 

 • nelze volit povinný předmět, z něhož koná žák komplexní zkoušku ve společné části maturitní zkoušky

 

 • forma ústní maturitní zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí

 

 

V Městci Králové 3. 9. 2019

Mgr. Hana Podzimková
ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy