OznámeníDne 22. listopadu 2018 se koná den otevřených dveří spojený se 75. výročím založení školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se ve školním roce 2018/2019 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Zkušební předměty společné (státní) části MZ

  • 2 povinné zkoušky:český jazyk a literatura

buď cizí jazyk (AJ, NJ) nebo matematika

 

  • max. 2 nepovinné zkoušky:předměty z nabídky cizí jazyk (AJ, NJ),

matematiky

 

Zkušební předměty profilové (školní) části MZ

 

  • 3 povinné zkoušky:ekonomika podniku – ústní zkouška

informační a komunikační technologie, základy

společenských věd nebo odborná zkouška (právo, marketing a management) – žák si zvolí do 1. 12. daného školního roku – ústní zkouška

 

Praktická zkouška z odborných předmětů

  • písemná zkouška z předmětů účetnictví, písemná a elektronická komunikace a chod podniku

 

  • max. 2 nepovinné zkoušky:nabídku stanovuje ředitelka školy, ředitelka školy

může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

 

 

 

 

 

  • předměty povinné a nepovinné zkoušky jsou z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, matematika, informační
    a komunikační technologie, účetnictví a daně a marketing a management

 

  • nelze volit povinný předmět, z něhož koná žák komplexní zkoušku ve společné části maturitní zkoušky

 

  • forma ústní maturitní zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Městci Králové 5. 9. 2018 Mgr. Hana Podzimková
ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy