NOVÉ: Video prezentace školy

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se ve školním roce 2021/2022 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Nástavbové studium - SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Zkušební předměty společné (státní) části MZ:

 1. Didaktický test z českého jazyka
 2. Didaktický test z anglického jazyka

Zkušební předměty profilové (školní) části MZ:

 1. Ústní zkoušky

 

 1. Český jazyk
 2. Anglický jazyk
 3. Zkouška z odborných předmětů (sociální politika, sociální služby, zdravotní nauka, pečovatelství)
 4. Psychologie a komunikace

nebo

Základy pedagogiky

nebo

Základy společenských věd

Forma ústní maturitní zkoušky se koná před zkušební komisí.

 1. Písemné zkoušky (slohové práce)

 

 1. Český jazyk
 2. Anglický jazyk

 

 1. Maturitní práce s obhajobou

 

Žák si vybírá z vypsaných témat dle rozhodnutí ředitelky školy.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se ve školním roce 2021/2022 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Nástavbové studium - PODNIKÁNÍ

Zkušební předměty společné (státní) části MZ:

 1. Didaktický test z českého jazyka
 2. Didaktický test z anglického jazyka

nebo

Didaktický test z matematiky

 

Zkušební předměty profilové (školní) části MZ:

 1. Ústní zkoušky

 

 1. Český jazyk
 2. Anglický jazyk (pokud si student tento předmět zvolil ve společné části MZ)
 3. Ekonomika podniku
 4. Informační a komunikační technologie

nebo

Zkouška z obchodních a právních předmětů (právo, marketing a management)

nebo

Základy společenských věd

Forma ústní maturitní zkoušky se koná před zkušební komisí.

 1. Písemné zkoušky (slohové práce)

 

 1. Český jazyk
 2. Anglický jazyk (pokud si student tento předmět zvolil ve společné části MZ)

 

 1. Praktická zkouška

 

Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, písemná a elektronická komunikace, chod podniku)

 

V Městci Králové 3. 9. 2021                                                                                       Mgr. Hana Podzimková
                                                                                                                                                       ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy