OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Informace ředitelky školy

01. 04. 2020

Vážení rodiče,

Z důvodu mimořádného opatření se ruší konání třídních schůzek, které se měly konat 15. dubna 2020.

INFORMACE pro zákonné zástupce a budoucí žáky 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4.

Oznamujeme Vám, že vzhledem k současné situaci týkající se koronaviru, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 neuskuteční úvodní informační schůzku rodičů (zákonných zástupců) žáků budoucích 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem, která se měla konat ve středu 22. dubna 2020 od 15:00 hod. v budově školy.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz) a na veřejně přístupném místě pod registračním číslem, které je přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 22. dubna 2020. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Zákonný zástupce může odevzdat zápisový lístek, jehož lhůta k odevzdání či odeslání je
10 pracovních dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí (lhůta začíná den následující po dni vyhlášení rozhodnutí) prostřednictvím České pošty (pokud možno doporučenou poštou) nebo osobně v budově školy po předchozí telefonické dohodě na tel. 325 643 315, nejpozději do 7. května 2020.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 od 10:00 hod. v kině v Městci Králové. Zahájení se zúčastní žáci budoucích 1. ročníků i jejich zákonní zástupci. Následně se žáci a jejich zákonní zástupci přesunou do učeben školy, kde obdrží další informace a dokumenty potřebné ke studiu. Žáci si mohou také zajistit školní stravování a ubytování na domově mládeže.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

  1. Do 1. 9. 2020 předloží všichni žáci přijatí do 1. ročníků učebních oborů středního vzdělání s výučním listem vysvědčení z 9. třídy nebo z posledního ročníku ZŠ, které bude dokumentovat ukončení devítileté školní docházky. Pokud navštěvujete pedagogicko psychologickou poradnu, předložte také platnou zprávu.

 

  1. Další informace naleznete na webových stránkách školy www.sossoumk.cz.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Zpět na seznam novinek

Jídelní lístek
Facebook školy