NOVÉ: Video prezentace školy

Informace školy pro následující dny

29. 03. 2021

Sdělení ředitelky školy

Vláda ČR v pátek 26. března 2021 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021 včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. Pro naší školu to znamená, že výuka bude probíhat i nadále pro všechny třídy (teoretické vyučování i odborný výcvik) distančním způsobem. Jsou povoleny individuální konzultace (pouze 1 žák nebo student a 1 pedagogický pracovník). Také bych chtěla připomenout žákům, kteří měli konat opravné či náhradní komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/2021, a dosud tak neučinili, aby v této věci zjednali nápravu. Nové, aktuální informace bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách a na facebooku školy.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Zpět na seznam novinek

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy