NOVÉ: Video prezentace školy

Provoz škol od 25. listopadu 2020

21. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

Ve středu 25. listopadu 2020 (sudý týden) se opět rozbíhá prezenční výuka. Ta se týká žáků závěrečných ročníků středních škol a také prezenčně bude probíhat praktické vyučování u všech ročníků. Praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb nařízená vládou ČR má u těchto oborů přednost před prezenční i distanční výukou (viz manuál MŠMT pro školy k další etapě otevírání).

Pro naši školu to znamená:

Třídy 2.D, 3.A a 3.B budou mít teoretickou výuku, která bude probíhat dle rozvrhu hodin. Třídy 1.C, 2.A, 2.B a 3.C budou mít odborný výcvik, také dle platného rozvrhu. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i na odborném výcviku. Ostatní třídy (1.A, 1.B, 1.D a 2.C) pokračují v teoretické výuce v distančním vzdělávání.

 

Celé znění článku "Provoz škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020" naleznete zde (PDF).

 

 

 

 

 

Zpět na seznam novinek

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy