Sdělení ředitelky školy

11. 05. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLY

Počínaje dnem 11. května 2020 mohou žáci závěrečných ročníků navštěvovat školu v rámci přípravy k závěrečným a maturitním zkouškám. Provoz školy podléhá nařízení MŠMT, jehož celé znění je k přečtení zde (PDF).

Zletilí žáci (pokud již nemají vyplněné z domova) musí při vstupu do školy vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Nezletilí žáci odevzdají učiteli vyplněné a podepsané prohlášení zákonným zástupcem. Bez tiskopisu nebude žák do budovy školy vpuštěn!!! Tiskopis je k dispozici zde (PDF).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 bude na škole probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. vydané dne 27. dubna 2020. Celé znění vyhlášky naleznete zde (PDF).

 

Zpět na seznam novinek

Jídelní lístek
Facebook školy