NOVÉ: Video prezentace školy

Opravářské práce 41-55-E/01 - charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. !!

Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:

  • 1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
  • 2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
  • 3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíc a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Profil absolventa

Studium je vhodné pro žáky vycházející i z nižších ročníků ZŠ i pro žáky ze ZŠ speciálních. Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Absolvent získává a ovládá:

  • znalosti a dovednosti z ručního zpracování kovů
  • základy obrábění (soustružení, frézování)
  • jednoduché montáže, demontáže a opravy zemědělských strojů, přívěsů, traktorů apod.
  • ve 2. ročníku studia žák získává opravnění k řízení motorových vozidel skupiny T

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prostorách školních dílen při SOŠ a SOU Městec Králové. Žáci v rámci odborného výcviku provádějí drobné opravy malé mechanizace, ošetření nástrojů, nátěry a další činnosti.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru opravářské práce mají možnost dalšího studia v příbuzných oborech skupiny H, např. opravář zemědělských strojů či automechanik
na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolventi učebního oboru opravářské práce nacházejí uplatnění především v oblasti zemědělského opravárenství, v příbuzných strojírenských provozech, v lesnictví a stavebnictví popř. v dalších oblastech s opravárenskou problematikou.

 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

 

Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.

Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. !!

Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:

  • 1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
  • 2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
  • 3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíc a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Charakteristika:

Opravář zemědělských strojů patří mezi nejuniverzálnější technické učební obory. Jedná se o tradiční technický obor, který připravuje absolventy na různorodou práci v zemědělství, ale i v ostatních technicky zaměřených oborech. Žáci se naučí opravovat různé typy automobilů, traktorů a zemědělských strojů. Žáci získají řidičský průkaz na osobní a nákladní automobily (skupina B, C), na traktory (skupina T), popř. si připlatí skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg). Žáci dále získají svářečské průkazy (CO2 a plamen).

Uplatnění absolventa:

Řidič nákladních automobilů, kamionů nebo traktorů.
Opravář nákladních automobilů.
Opravář zemědělské techniky (traktorů, přívěsů, zařízení).
Svářeč (2 metody - ochranná atmosféra CO2 a plamen).
Zámečnické, soustružnické a kovářské práce.

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy