OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Organizace šk. roku 2018/2019

27.8.2018 Přijímací zkoušky - nástavbové studium
28.8.2018 Schůze pedagogické rady - přípravný týden
28. - 31.8.2018 Opravné a komisionální zkoušky
3.9.2018 Zahájení nového školního roku v kině - 10:00 hod.
29. a 30.10.2018 Podzimní prázdniny
14.11.2018 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. čvrtletí
14.11.2018 Třídní schůzky rodičů žáků školy - od 16:00 hodin
22.11.2018 Den otevřených dveří
11.- 13.12.2018 Vánoční výstava
11.- 13.12.2018 Dny otevřených dveří
22.12.2018 - 2.1.2019

Vánoční prázdniny. Vyučování po prázdninách začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019 dle rozvrhu lichého kalendářního týdne

17.1.2019 Den otevřených dveří
28.1.2019 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. pololetí
31.1.2019 Žáci dostávají výpis vysvědčení za 1. pololetí
do 31.1.2019 Ředitelka školy zveřejní podmínky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě
1.2.2019 Jednodenní pololetní prázdniny
18.2. - 24.2.2019 Jarní prázdniny (o. Nymburk)
26.2.2019 Den otevřených dveří
1.3.2019 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - tříleté učební obory, nástavbové studium - denní forma
1.3.2019 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - nástavbové studiu - dálková forma
12. - 26.4.2019 Termín přijímacího řízení
17.4.2019 Hodnotící schůze pedagogické rady - 3. čvrtletí
17.4.2019 Třídní schůzky rodičů žáků školy - od 16:00 hodin
18.4.2019 Velikonoční prázdniny
Květen 2019 Maturitní zkoušky - jarní zkušební období (společná část a profilová část)
Červen 2019 Závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů vzdělání
- zvláštní rozpis
24.6.2019 Hodnotící schůze pedagogické rady - 2. pololetí
28.6.2019 Ukončeno období školního vyučování ve druhém pololetí, výdej vysvědčení
29.6. - 1.9.2019 Hlavní prázdniny
2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020
Jídelní lístek
Facebook školy