Organizace šk. roku 2020/2021

24.8.2020 Přijímací zkoušky - nástavbové studium
25.8.2020 Schůze pedagogické rady - přípravný týden
24. - 31.8.2020 Opravné a komisionální zkoušky
1.9.2020 Zahájení nového školního roku  - 10:00 hod. (1. ročníky)
29. a 30.10.2020 Podzimní prázdniny
11.11.2020 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. čvrtletí
11.11.2020 Třídní schůzky rodičů žáků školy
26.11.2020 Den otevřených dveří
8.- 10.12.2020 Vánoční výstava
8.- 10.12.2020 Dny otevřených dveří
23.12.2020 - 3.1.2021

Vánoční prázdniny. Vyučování po prázdninách začíná v pondělí 4. ledna 2021 dle rozvrhu sudého kalendářního týdne

20.1.2021 Den otevřených dveří
25.1.2021 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. pololetí
28.1.2021 Žáci dostávají výpis vysvědčení za 1. pololetí
do 31.1.2021 Ředitelka školy zveřejní podmínky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě
29.1.2021 Jednodenní pololetní prázdniny
1.3. - 7.3.2021 Jarní prázdniny (o. Nymburk)
17.2.2021 Den otevřených dveří
1.3.2021 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - tříleté učební obory, nástavbové studium - denní forma
1.3.2021 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - nástavbové studium
1.4.2021 Velikonoční prázdniny
12. - 26.4.2021 Termín přijímacího řízení
15.4.2021 Hodnotící schůze pedagogické rady - 3. čvrtletí
15.4.2021 Třídní schůzky rodičů žáků školy
Květen 2021 Maturitní zkoušky - jarní zkušební období (společná část a profilová část)
Červen 2021 Závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů vzdělání
- zvláštní rozpis
24.6.2021 Hodnotící schůze pedagogické rady - 2. pololetí
30.6.2021 Ukončeno období školního vyučování ve druhém pololetí, výdej vysvědčení
1.7. - 31.8.2021 Hlavní prázdniny
1.9.2021 Zahájení školního roku 2021/2022
Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy