Organizace šk. roku 2021/2022

   
25.8.2021 Schůze pedagogické rady - přípravný týden
26.8.2021 Opravné a komisionální zkoušky
1.9.2021 Zahájení nového školního roku - 10:00 hod. (1. ročníky)
27. a 29.10.2021 Podzimní prázdniny
18.11.2021 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. čvrtletí
18.11.2021 Třídní schůzky rodičů žáků školy
25.11.2021 Den otevřených dveří
7.- 9.12.2021 Vánoční výstava
7.- 9.12.2021 Dny otevřených dveří
23.12.2021 - 2.1.2022

Vánoční prázdniny. Vyučování po prázdninách začíná v pondělí 3. ledna 2022

20.1.2022 Den otevřených dveří
26.1.2022 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. pololetí
31.1.2022 Žáci dostávají výpis vysvědčení za 1. pololetí
do 31.1.2022 Ředitelka školy zveřejní podmínky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě
4.2.2022 Jednodenní pololetní prázdniny
17.2.2022 Den otevřených dveří
14. - 20.3.2022 Jarní prázdniny
1.3.2022 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - tříleté učební obory, nástavbové studium - denní forma
1.3.2022 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - nástavbové studium
14.4.2022 Velikonoční prázdniny
12. - 26.4.2021 Termín přijímacího řízení
13.4.2022 Hodnotící schůze pedagogické rady - 3. čvrtletí
13.4.2022 Třídní schůzky rodičů žáků školy
Květen 2022 Maturitní zkoušky - jarní zkušební období (společná část a profilová část)
Červen 2022 Závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů vzdělání
- zvláštní rozpis
27.6.2022 Hodnotící schůze pedagogické rady - 2. pololetí
30.6.2022 Ukončeno období školního vyučování ve druhém pololetí, výdej vysvědčení
1.7. - 31.8.2022 Hlavní prázdniny
1.9.2022 Zahájení školního roku 2022/2023
Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy