OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Organizace šk. roku 2019/2020

26.8.2019 Přijímací zkoušky - nástavbové studium
26.8.2019 Schůze pedagogické rady - přípravný týden
27. - 30.8.2019 Opravné a komisionální zkoušky
2.9.2019 Zahájení nového školního roku v kině - 10:00 hod. (1. ročníky)
29. a 30.10.2019 Podzimní prázdniny
13.11.2019 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. čvrtletí
13.11.2019 Třídní schůzky rodičů žáků školy
28.11.2019 Den otevřených dveří
10.- 12.12.2019 Vánoční výstava
10.- 12.12.2019 Dny otevřených dveří
23.12.2019 - 6.1.2020

Vánoční prázdniny. Vyučování po prázdninách začíná v pondělí 6. ledna 2020 dle rozvrhu sudého kalendářního týdne

16.1.2020 Den otevřených dveří
27.1.2020 Hodnotící schůze pedagogické rady - 1. pololetí
30.1.2020 Žáci dostávají výpis vysvědčení za 1. pololetí
do 31.1.2020 Ředitelka školy zveřejní podmínky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě
31.1.2020 Jednodenní pololetní prázdniny
24.2. - 1.3.2020 Jarní prázdniny (o. Nymburk)
19.2.2020 Den otevřených dveří
1.3.2020 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - tříleté učební obory, nástavbové studium - denní forma
1.3.2020 Konečný termín pro odevzdání přihlášek na zdejší školu - nástavbové studium
9.4.2020 Velikonoční prázdniny
12. - 26.4.2020 Termín přijímacího řízení
15.4.2020 Hodnotící schůze pedagogické rady - 3. čvrtletí
15.4.2020 Třídní schůzky rodičů žáků školy
Květen 2020 Maturitní zkoušky - jarní zkušební období (společná část a profilová část)
Červen 2020 Závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů vzdělání
- zvláštní rozpis
24.6.2020 Hodnotící schůze pedagogické rady - 2. pololetí
30.6.2020 Ukončeno období školního vyučování ve druhém pololetí, výdej vysvědčení
1.9. - 31.8.2020 Hlavní prázdniny
1.9.2020 Zahájení školního roku 2020/2021
Jídelní lístek
Facebook školy