OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Organizační řád školy

Organizační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Městec Králové, T.G.Masaryka 4 je základním vnitřním organizačním předpisem, který upravuje organizační strukturu školy, zásady a pravidla organizace, metody řízení, jakož i působnost jednotlivých úseků školy a vztahy mezi nimi. Celé znění organizačního řádu naleznete zde,

Jídelní lístek
Facebook školy