Šablony II – Podpora vzdělávání II

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014413

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, a to zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Realizované šablony:

2.III/6Školní kariérový poradce

2.III/7 DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/8 – Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – 8 hodin

2.III/9Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/11Tandemová výuka v SŠ

2.III/15 – Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/20 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Výše dotace: 491 287,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy