OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

ODBORNÝ VÝCVIK

Odborný výcvik žáků zdejší školy

Studium žáků oborů vzdělání na zdejší škole obsahuje jednak teoretické vyučování, jednak praktické vyučování. Odbornému výcviku v prvních ročnících vyučujeme ve všech oborech vzdělání přímo v budově školy na odborných pracovištích, ve druhých a třetích ročnících přecházejí žáci na odloučená smluvní pracoviště.

Odloučená pracoviště uzavírají každoročně o vyuce odborného výcviku se školou smlouvu. Žáci v průběhu svého odborného výcviku konají produktivní práci v organizacích, za každý měsic učitelé odborného výcviku vykazují jejich produktivní práci a žáci dostávají sjednanou odměnu.

Žáci oboru vzdělání cukrář pracují po všechny tři roky v naší cukrářské výrobně, která byla před nělolika málo lety zmodernizována. Žáci pracují s tím vědomím, že jejich výrobky - výsledky jejich produktivní práce - jdou k zákazníkovi. Proto musí být kvalita jejich práce ve všech fázích výuky naprosto dokonalá.

Odbornému výcviku v oboru zahradník, zahradnické práce, kuchařské práce a opravářské práce se věnují žáci na našich pracovištích, u oboru zahradnického oboru přijímáme pro žáky činnosti různých organizací a podnikatelů při práci v zahradách, parcích, v lesích a v dalších porostech pro jejich založení nebo zdokonalení, žáci zahradnických oborů konají klasický odborný výcvik v zahradě, kterou si dlouhodobě pronajímáme. Obor opravářské práce koná své činnosti v našich dílenských zařízeních.

Pro obor kuchař-číšník nabízíme žákům další aktivity v průběhu studia. Je to především kurz studené kuchyně, vedený zkušeným odborníkem a platný v celé Evropské unii,kurz barmanský a kurz vykrajování ovoce a zeleniny. Pro cukráře dle jejich zájmu pořádáme specializovaný cukrářský kurz se stejnou platností.

Kuchař - číšník

Žáci se naučí připravovat pokrmy české a zahraniční kuchyně. Získají přehled o zásadách racionální výživy, o druzích diet i o alternativních způsobech stravování. Seznámí se s dodržováním provozní hygieny, sestavováním a kalkulováním pokrmů. Naučí se základní techniky obsluhy hostům a vyúčtování. Jsou schopni sestavovat jídelní lístky a menu. Jsou vedeni k profesnímu jednání a ke kultivované komunikaci s hostem. V září 2014 škola otevřela nové gastronomické centrum, kde žáci vykonávají odborný výcvik v přímém kontaktu s hostem. Někteří žáci vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích poblíž svého bydliště. Během svého studia se žáci účastní mnoha výstav, přehlídek a soutěží.

Cukrář

Žáci se naučí připravovat tradiční i moderní druhy cukrářských a restauračních moučníků. Příprava spočívá v dodržování hygienických norem, používání mechanického zařízení provozovny, kalkulaci a dohotovení výrobků včetně balení a expedice. Žáci připravují výrobky pro soukromé i firemní akce. Úspěšně se účastní mnoha gastronomických soutěží, výstav. Odborný výcvik u všech ročníků učebního oboru cukrář probíhá na cukrářské výrobně školy.

Zahradník

Žáci se naučí pěstovat, množit a chránit rostliny. Získají dovednosti potřebné při pěstování květin, zeleniny, ovocných, okrasných dřevin a exotických rostlin. Součástí výuky je také vazba a aranžování květin. Žáci se podílejí na úpravě veřejné zeleně a soukromých zahrad, učí se používat zahradnické náčiní a malou zemědělskou mechanizaci včetně její údržby. Během přípravy se žáci zúčastní mnoha soutěží y výstav. Odborný výcvik žáků učebního oboru zahradník probíhá po celou dobu studia ve školní zahradě.

Ošetřovatel

Odborný výcvik žáků 1. ročníku probíhá v prostorách školy při SOŠ a SOU Městec Králové, T. G. Masaryka 4. Odborný výcvik žáků 2. a 3. ročníku bude je organizována v podmínkách zdravotnických zařízení. Žáci jsou rozděleni do skupin dle jednotlivých základních klinických pracovišť, kde pracují pod vedením odborné učitelky. V rámci skupin budou docházet podle rozpisu na externí pracoviště (ambulance), kde budou pracovat pod vedením sestry popř. lékaře.

Žáci si osvojí řadu zásad ošetřovatelské péče, např.:

  • zásady bezpečnosti při ošetřování klientů
  • zásady při přípravě a podávání léků, aplikace léků
  • zásady dodržování hygieny a hygienické péče
  • zásady první pomoci

Žáci budou:

  • znát hygienicko-epidemiologické předpisy
  • léčebné postupy a jejich využití v praxi v jednotlivých medicínských oborech
  • umět sestavit a naplánovat režim dne a aktivního odpočinku

Výuka je vhodně doplňována exkurzemi na specializovaných pracovištích.

Opravářské práce

Žáci se naučí používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, provádět běžné operace ručního i strojního obrábění kovů a stanovit příčinu běžné poruchy zemědělských strojů a zařízení používaných v rostlinné i živočišné výrobě. Žáci získají základní dovednosti potřené k provádění montáže a demontáže základních strojních celků, naučí se odstraňovat zjištěné závady, vykonávat údržbu a spolupracovat při seřizování mechanizačních prostředků. Odborný výcvik žáků učebního oboru opravář probíhá během celé doby studia na pracovišti školních dílen.

Stravovací a ubytovací služby

Žáci se naučí připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, zvládají prostření stolu a jednoduchou obsluhu hostů. Získají dovednosti při nakládání s inventářem a péči o něj, naučí se dodržovat hygienické předpisy v gastronomii, provádět služby spojené s ubytováním a zajišťovat drobnou údržbu. Odborný výcvik u všech ročníků učebního oboru stravovací a ubytovací služby probíhá ve cvičných kuchyňkách popř. v gastronomickém centru školy. Během studia se zúčastní mnoha výstav, přehlídek a soutěží.

Jídelní lístek
Facebook školy