NOVÉ: Video prezentace školy

Prevence sociálně patologických jevů


Metodik prevence: Mgr. Lenka Urbanová
Kontakt: lenka.lu@seznam.cz
Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí dohodě

Minimální preventivní program je sestavován na každý školní rok.

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 je ke stažení zde.

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy