Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2019/2020

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020.Pro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

066-KČ/19 přijat

084-KČ/19 přijat

071-KČ/19 přijat

052-KČ/19 přijat

043-KČ/19 přijat

002-KČ/19 přijat

069-KČ/19 přijat

021-KČ/19 přijat

003-KČ/19 přijat

037-KČ/19 přijat

063-KČ/19 přijat

065-KČ/19 přijat

028-KČ/19 přijat

045-KČ/19 přijat

080-KČ/19 přijat

 

 

 

Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

085-CUK/19 přijat

026-CUK/19 přijat

053-CUK/19 přijat

096-CUK/19 přijat

040-CUK/19 přijat

042-CUK/19 přijat

014-CUK/19 přijat

103-CUK/19 přijat

031-CUK/19 přijat

011-CUK/19 přijat

060-CUK/19 přijat

082-CUK/19 přijat

105-CUK/19 přijat

059-CUK/19 přijat

015-CUK/19 přijat

044-CUK/19 přijat

024-CUK/19 přijat

097-CUK/19 přijat

064-CUK/19 přijat

051-CUK/19 přijat

110-CUK/19 přijat

091-CUK/19 přijat

xxxxxx

xxxxxx

 

 

 

Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

030-Oš/19 přijat

041-Oš/19 přijat

010-Oš/19 přijat

020-Oš/19 přijat

062-Oš/19 přijat

087-Oš/19 přijat

047-Oš/19 přijat

075-Oš/19 přijat

029-Oš/19 přijat

025-Oš/19 přijat

018-Oš/19 přijat

050-Oš/19 přijat

113-Oš/19 přijat

077-Oš/19 přijat

xxxxxx

 

 

Učební obor 66-51-H/01 Prodavač květin - florista

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

048-ZAH/19 přijat

072-ZAH/19 přijat

004-ZAH/19 přijat

006-ZAH/19 přijat

038-ZAH/19 přijat

019-ZAH/19 přijat

058-ZAH/19 přijat

012-ZAH/19 přijat

xxxxx

 

 

Učební obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

093-Opr/19 přijat

076-Opr/19 přijat

005-Opr/19 přijat

049-Opr/19 přijat

078-Opr/19 přijat

112-Opr/19 přijat

054-Opr/19 přijat

xxxxx

xxxxx

 

 

Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

073-St/19 přijat

027-St/19 přijat

079-St/19 přijat

094-St/19 přijat

086-St/19 přijat

102-St/19 přijat

107-St/19 přijat

034-St/19 přijat

109-St/19 přijat

101-St/19 přijat

100-St/19 přijat

xxxxx

 

 

Učební obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

 

Zveřejněno 23. dubna 2019

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková

ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy