NOVÉ: Video prezentace školy

Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 


Pro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 


Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

075-KČ/21 přijat

055-KČ/21 přijat

060-KČ/21 přijat

028-KČ/21 přijat

083-KČ/21 přijat

065-KČ/21 přijat

016-KČ/21 přijat

086-KČ/21 přijat

xxxxxx

 

 

 

Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

 

079-Cuk/21 přijat

027-Cuk/21 přijat

030-Cuk/21 přijat

034-CUK/21 přijat

042-Cuk/21 přijat

021-Cuk/21 přijat

080-Cuk/21 přijat

018-Cuk/21 přijat

084-Cuk/21 přijat

017-Cuk/21 přijat

024-Cuk/21 přijat

082-Cuk/21 přijat

 

 

 

Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

026-Oš/21 přijat

045-Oš/21 přijat

040-Oš/21 přijat

039-Oš/21 přijat

061-Oš/21 přijat

022-Oš/21 přijat

015-Oš/21 přijat

092-Oš/21 přijat

073-Oš/21 přijat

 

 

 

 

Učební obor 66-51-H/01 Prodavač květin - florista

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx  

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

066-Zah/21 přijat

043-Zah/21 přijat

036-Zah/21 přijat

037-Zah/21 přijat

054-Zah/21 přijat

041-Zah/21 přijat

005-Zah/21 přijat

078-Zah/21 přijat

081-Zah/21 přijat

019-Zah/21 přijat

058-Zah/21 přijat

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx  

 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

007-Opr/21 přijat

014-Opr/21 přijat

033-Opr/21 přijat

053-Opr/21 přijat

076-Opr/21 přijat

048-Opr/21 přijat

067-Opr/21 přijat

051-Opr/21 přijat

090-Opr/21 přijat

012-Opr/21 přijat

088-Opr/21 přijat

056-Opr/21 přijat

 

 

Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

020-Str/21 přijat

011-Str/21 přijat

029-Str/21 přijat

085-Str/21 přijat

087-Str/21 přijat

xxxxxxx

 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

Zveřejněno 19. května 2021

Mgr. Hana Podzimková v. r.

           ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy