Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2018/2019

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.Pro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

006-KČ/18 přijat

009-KČ/18 přijat

021-KČ/18 přijat

085-KČ/18 přijat

040-KČ/18 přijat

062-KČ/18 přijat

060-KČ/18 přijat

051-KČ/18 přijat

026-KČ/18 přijat

038-KČ/18 přijat

042-KČ/18 přijat

025-KČ/18 přijat

044-KČ/18 přijat

097-KČ/18 přijat

105-KČ/18 přijat

 


Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

 

005-CUK/18 přijat

071-CUK/18 přijat

012-CUK/18 přijat

091-CUK/18 přijat

065-CUK/18 přijat

013-CUK/18 přijat

039-CUK/18 přijat

059-CUK/18 přijat

084-CUK/18 přijat

096-CUK/18 přijat

023-CUK/18 přijat

055-CUK/18 přijat

022-CUK/18 přijat

075-CUK/18 přijat

077-CUK/18 přijat

037-CUK/18 přijat

030-CUK/18 přijat

104-CUK/18 přijat

 

 


Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

098-Oš/18 přijat

072-Oš/18 přijat

035-Oš/18 přijat

003-Oš/18 přijat

087-Oš/18 přijat

011-Oš/18 přijat

053-Oš/18 přijat

018-Oš/18 přijat

058-Oš/18 přijat

095-Oš/18 přijat

054-Oš/18 přijat

101-Oš/18 přijat

002-Oš/18 přijat

082-Oš/18 přijat

100-Oš/18 přijat

048-Oš/18 přijat

093-Oš/18 přijat

xxxxxx

 

Učební obor 66-51-H/01 Prodavač květin - florista

xxxxxx

xxxxxx

xxxxx  

 

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

015-ZAH/18 přijat

033-ZAH/18 přijat

001-ZAH/18 přijat

019-ZAH/18 přijat

017-ZAH/18 přijat

047-ZAH/18 přijat

 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

063-Opr/18 přijat

050-Opr/18 přijat

052-Opr/18 přijat

049-Opr/18 přijat

034-Opr/18 přijat

014-Opr/18 přijat

089-Opr/18 přijat

016-Opr/18 přijat

024-Opr/18 přijat

064-Opr/18 přijat

074-Opr/18 přijat

004-Opr/18 přijat

043-Opr/18 přijat

066-Opr/18 přijat

xxxxxx

 

 

Učební obor 65-551-E/01 Stravovací a ubytovací služby

010-St/18 přijat

079-St/18 přijat

090-St/18 přijat

057-St/18 přijat

076-St/18 přijat

028-St/18 přijat

 

 


Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

Zveřejněno 23. dubna 2018

 

Mgr. Hana Podzimková

       ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy