NOVÉ: Video prezentace školy

Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2020/2021

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

 


Pro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 


Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

007-KČ/20 přijat

053-KČ/20 přijat

029-KČ/20 přijat

065-KČ/20 přijat

015-KČ/20 přijat

010-KČ/20 přijat

028-KČ/20 přijat

063-KČ/20 přijat

059-KČ/20 přijat

061-KČ/20 přijat

066-KČ/20 přijat

075-KČ/20 přijat

016-KČ/20 přijat

001-KČ/20 přijat

069-KČ/20 přijat

 

 

Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

 

020-CUK/20 přijat

033-CUK/20 přijat

032-CUK/20 přijat

005-CUK/20 přijat

003-CUK/20 přijat

024-CUK/20 přijat

019-CUK/20 přijat

017-CUK/20 přijat

044-CUK/20 přijat

054-CUK/20 přijat

067-CUK/20 přijat

012-CUK/20 přijat

006-CUK/20 přijat

xxxxxxx

xxxxxxx

 

 

Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

073-Oš/20 přijat

022-Oš/20 přijat

004-Oš/20 přijat

013-Oš/20 přijat

021-Oš/20 přijat

068-Oš/20 přijat

062-Oš/20 přijat

009-Oš/20 přijat

045-Oš/20 přijat

047-Oš/20 přijat

xxxxxxx

xxxxxxx

 

 

Učební obor 66-51-H/01 Prodavač květin - florista

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

072-ZAH/20 přijat

041-ZAH/20 přijat

002-ZAH/20 přijat

042-ZAH/20 přijat

025-ZAH/20 přijat

xxxxxxx

 

 

Učební obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

039-Opr/20 přijat

031-Opr/20 přijat

011-Opr/20 přijat

071-Opr/20 přijat

046-Opr/20 přijat

043-Opr/20 přijat

049-Opr/20 přijat

034-Opr/20 přijat

030-Opr/20 přijat

038-Opr/20 přijat

xxxxxxx

xxxxxxx

 

 

Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

008-St/20 přijat

026-St/20 přijat

076-St/20 přijat

035-St/20 přijat

048-St/20 přijat

xxxxxxx

 

 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz).

 

Zveřejněno 22. dubna 2020

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková v. r.

ředitelka školy

 

 

Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2020/2021

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

 


Pro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 


Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

080-KČ/20 přijat

084-KČ/20 přijat

xxxxxx

 

 

 

Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

 

079-CUK/20 přijat

089-CUK/20 přijat

091-CUK/20 přijat

085-CUK/20 přijat

090-CUK/20 přijat

xxxxxx

 

 

 

 

Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

079-Opr/20 přijat

xxxxxx

xxxxxx

 

 

Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

081-St/20 přijat

093-St/20 přijat

083-St/20 přijat

 

 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

 

Zveřejněno 24. srpna 2020

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková v. r.

           ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy