Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roceStudijní obor 64-41-L/01 Podnikání - denní studium

 

     
     
     
     
     
 

 

 

 

     
     
 

 

 

 

 

 

Zveřejněno

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

 

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 59,4; poslední přijatý uchazeč získal 28,8 bodu.

Jídelní lístek
Facebook školy