Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2018/2019

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.Studijní obor 64-41-L/01 Podnikání - denní studium

 

092 - přijat

068 - přijat

073 - přijat

046 - přijat

061 - přijat

102 - přijat

067 - přijat

103 - přijat

080 - přijat

086 - přijat

027 - přijat

094 - přijat

036 - přijat

045 - přijat

083 - přijat

 

 

Studijní obor 64-41-L/01 Podnikání - dálkové studium

 

0081 - přijat

0007 - přijat

0070 - přijat

0069 - přijat

0031 - přijat

xxxxx

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 30. dubna 2018

 

 

 

   Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

 

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 59,4; poslední přijatý uchazeč získal 28,8 bodu.

Jídelní lístek
Facebook školy