NOVÉ: Video prezentace školy

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2020/2021

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

 Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání - denní studium

 

 

060 - přijat

086 - přijat

xxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 26. srpna 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 75,4; poslední přijatý uchazeč získal 35,2 bodu.

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2020/2021

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

 Studijní obor 75-41-L/51 Sociální činnost - denní studium

 

 

092 - přijat

087 - přijat

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 26. srpna 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy