NOVÉ: Video prezentace školy

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 Studijní obor 75-41-L/51 Sociální činnost - denní studium

 

 

002-Soč/21 - přijat

035-Soč/21 - přijat

003-Soč/21 - přijat

010-Soč/21 - přijat

013-Soč/21 - přijat

004-Soč/21 - přijat

031-Soč/21 - přijat

032-Soč/21 - přijat

006-Soč/21 - přijat

071-Soč/21 - přijat

023-Soč/21 - přijat

050-Soč/21 - přijat

057-Soč/21 - přijat

063-Soč/21 - přijat

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 19. května 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 24,8; poslední přijatý uchazeč získal 12 bodů.

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání - denní studium

 

 

038-Po/21 - přijat

008-Po/21 - přijat

091-Po/21 – přijat

047-Po/21 - přijat

049-Po/21 - přijat

001-Po/21 – přijat

064-Po/21 - přijat

069-Po/21 - přijat

072-Po/21 – přijat

044-Po/21 - přijat

070-Po/21 - přijat

009-Po/21 – přijat

059-Po/21 - přijat

xxxxxx

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 19. května 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 24,8; poslední přijatý uchazeč získal 8,8 bodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy