NOVÉ: Video prezentace školy

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 



Studijní obor 75-41-L/51 Sociální činnost - denní studium

 

 

002-Soč/21 - přijat

035-Soč/21 - přijat

003-Soč/21 - přijat

010-Soč/21 - přijat

013-Soč/21 - přijat

004-Soč/21 - přijat

031-Soč/21 - přijat

032-Soč/21 - přijat

006-Soč/21 - přijat

071-Soč/21 - přijat

023-Soč/21 - přijat

050-Soč/21 - přijat

057-Soč/21 - přijat

063-Soč/21 - přijat

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 19. května 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 24,8; poslední přijatý uchazeč získal 12 bodů.

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 



Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání - denní studium

 

 

038-Po/21 - přijat

008-Po/21 - přijat

091-Po/21 – přijat

047-Po/21 - přijat

049-Po/21 - přijat

001-Po/21 – přijat

064-Po/21 - přijat

069-Po/21 - přijat

072-Po/21 – přijat

044-Po/21 - přijat

070-Po/21 - přijat

009-Po/21 – přijat

059-Po/21 - přijat

xxxxxx

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 19. května 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 24,8; poslední přijatý uchazeč získal 8,8 bodu.

 

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 



Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání - denní studium

 

 

110-Po/21 - přijat

105-Po/21 - přijat

098-Po/21 – přijat

097-Po/21 - přijat

xxxxxx

xxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 11. srpna 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 20; poslední přijatý uchazeč získal 17,6 bodu.

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 



Studijní obor 75-41-L/51 Sociální činnost - denní studium

 

 

111-Soč/21 - přijat

113-Soč/21 - přijat

093-Soč/21 - přijat

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 11. srpna 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

 

Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2021/2022

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 


Pro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

115-KČ/21 přijat

103-KČ/21 přijat

108-KČ/21 přijat

 

 

 

Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

 

102-Cuk/21 přijat

116-Cuk/21 přijat

117-Cuk/21 přijat

 

 

 

Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

099-Oš/21 přijat

100-Oš/21 přijat

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

104-Zah/21 přijat

101-Zah/21 přijat

xxxxxx

 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

096-Opr/21 přijat

094-Opr/21 přijat

095-Opr/21 přijat

 

 

 

Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

112-Str/21 přijat

106-Str/21 přijat

114-Str/21 přijat

107-Str/21 přijat

109-Str/21 přijat

xxxxxxx

 

 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

 

 

Zveřejněno 16. srpna 2021

 

 

Mgr. Hana Podzimková v. r.

           ředitelka školy

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy