Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2019/2020

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

 Studijní obor 64-41-L/01 Podnikání - denní studium

 

 

092 - přijat

098 - přijat

057 - přijat

056 - přijat

023 - přijat

036 - přijat

001 - přijat

108 - přijat

089 - přijat

007 - přijat

032 - přijat

009 - přijat

016 - přijat

013 - přijat

008 - přijat

046 - přijat

035 - přijat

039 – přijat

055 - přijat

017 - přijat

106 - přijat

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 30. dubna 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 57,6; poslední přijatý uchazeč získal 26,8 bodu.

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2019/2020

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v dalším kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

 Studijní obor 64-41-L/01 Podnikání - denní studium

 

124 - přijat

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 29. srpna 2019

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů: 36,8.

 

Jídelní lístek
Facebook školy