OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Opravné zkoušky

14. 08. 2019

V přípravném týdnu proběhnou opravné zkoušky. Rozpis naleznete zde.

Beseda Jiřice

29. 05. 2019

Ve středu 29. května 2019 výchovná poradkyně pro naše žáky zprostředkovala besedu o věznici v Jiřicích. Tuto besedu vedl pan hlavní vychovatel této věznice společně s jedním vězněm, se kterým jsme mohli později hovořit. Pan vychovatel  nás provedl věznicí Jiřice skrze svou prezentaci na počítači. Následně po skončení prezentace jsme si vyslechli životní příběh mladého vězně a mohli se zeptat na různé dotazy kolem tvrdého života. Beseda byla velmi poutavá a věřím, že ovlivnila žáky naší školy především preventivně.

Mgr. Veronika Raulová

Výroba čokoládových pralinek

21. 05. 2019

V ranních hodinách dne 21.května do naší cukrářské dílny zavítala technoložka firmy Zeelandia paní Irena Burdová z Tábora. Paní Burdová nás přijela nejenom seznámit s novými technologiemi cukrářské výroby, novými surovinami určenými pro cukráře a pekaře, ale i představit a prakticky předvést výrobu čokoládových pralinek z vysoce kvalitní belgické čokolády. K vidění i ochutnání byly čokolády hořká s 72% a 58% kakaového másla, mléčná se 34% kakaového másla a úžasná rozplývavá bílá čokoláda s 29% kakaového másla. Paní Burdová ukázala a podrobně vysvětlila metodu temperování čokolády a kompletní výrobu čokoládových pralinek včetně smetanových ochucených náplní. Přednášku a praktickou ukázku si užili žáci oboru cukrář a to první, druhý i třetí ročník. Sladkým zakončením byla ochutnávka hotových čokoládových pralinek. Paní Burdové tímto děkujeme za velmi přínosné a příjemně strávené dopoledne.

Mirka Jiránková a Mgr. Ilona Ottová

Školní arboretum

15. 05. 2019

Naši žáci učebního oboru zahradník pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Heleny Vorlíčkové opět letos doplňují sbírku dřevin ve školním arboretu o méně známé ovocné druhy dřevin, nové bylinky a popínavé rostliny. Podívejte se na přiložené fotografie.

Bc. Helena Vorlíčková

Výsadba květin v Budiměřicích

14. 05. 2019

SOŠ a SOU Městec Králové dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s Obecním úřadem v obci Budiměřice při výsadbě záhonů a při celkové údržbě zeleně. Dne 14. 05. 2019 proběhla výsadba 2000 kusů trvalek v ulicích obce. Kdokoli obcí projíždí, všimne si odborně odvedené práce žáků učebního oboru zahradník.

Bc. Helena Vorlíčková

Práce našich opravářů

06. 05. 2019

Žáci učebního oboru opravářské práce pod vedením učitele praktického vyučování p. Josefa Šafaříka dokončili svojí ročníkovou práci. Od návrhu po vlastní realizaci vyrobili zavlažovaní zařízení (traktorový vlek), které bude sloužit mysliveckému sdružení a Obecnímu úřadu v Kněžicích k zavlažování obecní zeleně a k dopravě vody do napájecích zařízení pro zvěř.

Bc. L. Šebek

Přes bariéry s policií

29. 04. 2019

Dne 29. 4. 2019 k nám do školy přijela Policie ČR s projektem ,, Přes bariéry s policií“. Sportovně charitativní akce umožnila studentům maturitních ročníků i žákům z jiných tříd vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie České republiky. Za každé úspěšné složení fyzických testů bude generálním sponzorem složena finanční částka určená handicapované osobě ze středočeského regionu.

Mgr. Klára Roubková

Mladý zdravotník

25. 04. 2019

25. dubna 2019 vybrané žákyně učebního oboru ošetřovatel pomáhaly při organizaci soutěže Mladý zdravotník. Soutěž byla pořádána pod záštitou Červeného kříže Kolín. Žákyně naší školy zabezpečovaly jednotlivá stanoviště jako rozhodčí. Úkoly na těchto stanovištích byly především z oblasti první pomoci, ale také z poznávání přírody. Všechny žákyně naší školy si počínaly velmi zodpovědně, výborně reprezentovaly školu a obor ošetřovatel.

Mgr. Veronika Raulová

Jídelní lístek
Facebook školy