OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Činnost na domově mládeže

23. 04. 2020

I v době koronavirové epidemie kolektiv domova mládeže provádí řadu prací, např. nátěry stěn po výměně oken, nátěr zábradlí a postelí. Stále je prováděna dezinfekce v prostorách domova mládeže.

Práce v cukrářské výrobně

02. 04. 2020

V těchto dnech bylo nainstalováno nové multifunkční zařízení na pracoviště odborného výcviku učebního oboru cukrář, které pomůže zkvalitnit praktickou výuku žáků. Učitelky odborného výcviku procházejí nyní odborným zaškolením. Věříme, že velikonoční mazance již ochutnáme z nového konvektomatu.

Bc. Luboš Šebek

Pracujeme na školní zahradě

01. 04. 2020

V současné době p. učitelka odborného výcviku Bc. Helena Vorlíčková provádí jarní práce ve školní zahradě, např. stříhání ovocných stromků, mulčování, výsev a přepichování bylinek. Spousta činností je prováděna ve školním skleníku, kde paní učitelka provádí výsevy a předpěstování různých rostlin. Naši zákazníci, pro které je připravena sadba, si mohou letos vybírat ze širokého sortimentu zeleniny, bylinek, letniček a balkonovek. Nabídka čítá několik tisíc rostlin. Naprostou raritou v nabídce je více než 30 odrůd rajčat, široký výběr bylinek, vše ve zdravé a výborné kvalitě a kondici. Prodejní ceny jsou více než příznivé. O začátku prodeje Vás budeme včas informovat. Věříme, že Vám s výběrem budou nápomocni již i naši žáci. Paní učitelka nepracuje pouze ve školní zahradě, ale také se např. v obci Budiměřice na Nymbursku podílela na výsadbě 300 ks macešek. Za svoji náročnou práci si zaslouží poděkování. Výše uvedená činnost je zmapována na fotografiích.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Činnost ve školních dílnách

01. 04. 2020

Ani v těchto dnech se nezastavil život na pracovišti odborného výcviku žáků učebního oboru opravářské práce ve školních dílnách. Učitelé odborného výcviku dokončují důležité zakázky pro firmy a soukromé osoby. Také kontrolují vozidla včetně přezutí pneumatik, provádějí důkladnou revizi veškerého zařízení včetně mycích stolů a dokončují výrobu výceúčelového zařízení. Probíhají poslední testy traktoru před jeho finálním předáním majiteli.

Bc. Luboš Šebek

Pomoc naší školy při šití roušek

24. 03. 2020

Zaměstnanci naší školy, konkrétně vychovatelky z domova mládeže se okamžitě zapojili v této nelehké době do šití roušek. Roušky putovaly do městké nemocnice v Městci Králové, místním dobrovolným hasičům i občanům města Městec Králové a širokého okolí. V těchto dnech šíjeme roušky pro oblastní nemocnici v Kolíně. Tato činnost je velmi obdivuhodná a zaslouží naše poděkování.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Pomoc žáků v době mimořádného opatření

18. 03. 2020

Tři žákyně naší školy ze třídy 2.A učebního oboru ošetřovatel se rozhodly, že využijí období v karanténě a pomohou tam, kde v této těžké době docházejí síly. Přihlásily se v nemocnici v Kolíně a díky oboru, který děvčata studují, byly okamžitě přijaty. Děvčata dobrovolně, bez mzdy či jiné odměny pomáhají na gynekologicko - porodnickém oddělení a dětském oddělení nemocnice Kolín. Tato činnost je nesmírně obdivuhodná a proto jim za školu děkujeme, že nám dělají dobré jméno.

Mgr. Veronika Raulová

Samostudium - E-learning pro žáky školy

13. 03. 2020

Výuka v době MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Výuka v době mimořádného opatření bude probíhat distanční formou vzdělávání. Ke komunikaci bude využita forma E-learningu. Některé studijní materiály naleznete na webových stránkách školy v sekci Pro žáky - Materiály k výuce.

Aplikace na mobilních zařízeních

U operačního systému iOS se aktualizuje aplikace Bakaláři OnLine. U operačního systému Android je nutné opustit starou aplikaci Bakaláři - oficiální aplikace a nainstalovat si novou aplikaci Bakaláři OnLine. Při převádění účtů mezi aplikacemi Bakaláři připravili nástroj, který celou akci co nejvíce usnadní.

 

 

Informace školy ke koronaviru

10. 03. 2020

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY - KARANTÉNA

Na základě opatření Vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách, středních školách i vysokých školách od středy 11. 3. 2020. Proto se ruší výuka i naší škole.

  • opatření se týká také praktického vyučování včetně odborného výcviku
  • opatření se týká také domova mládeže
  • jsou zrušeny všechny akce, soutěže či přehlídky pořádané školou

Opatření bude platit do odvolání!!!

Žáci školy budou mít v době nouzového stavu samostudium. Žáci závěrečných ročníků se budou věnovat především přípravě na závěrečné a maturitní zkoušky. Žáci školy budou používat ke vzdělávání nástroje "distančního vzdělávání", a to ve všech ročnících.

Pokud by někdo z žáků či zákonných zástupců nedisponoval potřebnou IT technikou k vypracování zadaných úkolů, je možné telefonicky požádat v sekretariátu školy o možnost zaslání tištěných materiálů na adresu trvalého bydliště.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR sděluji, že informace našeho zřizovatele ke koronaviru jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje: www.kr-stredocesky.cz/urad.

Důležité informace nejen ke koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

Doporučuji také sledovat webové stránky Ministerstva školství: www.msmt.cz. Informaci MŠMT k vyhlášení nouzového stavu naleznete zde (PDF).

Sledujte sdělovací prostředky, školní webové stránky a školní facebook.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy