NOVÉ: Video prezentace školy

Přehlídka středních škol

15. 10. 2021

Ve dnech 11. a 14. října 2021 se naše škola zúčastnila Přehlídek středních škol v Kolíně a Nymburku. Škola na přehlídkách představila nabídku učebních a studijních oborů. Žáci učebních oborů CUKRÁŘZAHRADNÍK předváděli na místě i praktické dovednosti, kterým se po dobu studia naučili. Zájem žáků základních škol o studium na naší škole byl značný, což nás velmi těší. Všichni byli pozváni na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak naše škola funguje.

Bc. L. Šebek, Ing. S. Křížová, Bc. H. Vorlíčková

Workshop na téma Duševní zdraví

11. 10. 2021

Dne 8. 10. 2021 proběhl v rámci školních preventivních aktivit workshop na téma Duševní zdraví. Studenti se nejdříve dozvěděli, co je duševní onemocnění, jak mu předcházet a jak reagovat, pokud se nějaký typ tohoto onemocnění objeví u jejich blízkých a přátel. Dále měli možnost se aktivně zapojit do debaty, vyzkoušet si různé tematické aktivity a položit doplňující dotazy. Obě lektorky, zároveň studentky oboru všeobecné lékařství, jsou členky týmu neziskové organizace Loono, která se primárně věnuje vzdělávání veřejnosti na poli nejen duševního zdraví. V následné diskuzi byl tento workshop ze strany studentů hodnocen jako přínosný, inspirativní a zajímavý.

Mgr. Lenka Urbanová

Rozloučení

08. 10. 2021

S hlubokou lítostí se dnes loučíme s bývalým ředitelem panem Ing. Josefem Cardou.

V úctě zaměstnanci SOŠ a SOU Městec Králové.

Společenský večer na domově mládeže

06. 10. 2021

V úterý večer proběhl na domově mládeže společenský večer, kdy si ubytovaní žáci zahráli různé společenské hry. Večer pak zakončili diskotékou.

Dana Rejchrtová, vedoucí DM

Společenská akce Kladruby nad Labem

01. 10. 2021

Dne 1. října 2021 žáci učebních oborů kuchař - číšník, cukrář a zahradník zajišťovali slavnostní společenskou akci formou rautu pro hosty Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Bc. Luboš Šebek, Pavel Obermajer

Karmelské slavnosti

30. 09. 2021

Dne 30.9.2021 jsme se zúčastnili Karmelských slavností na Integrované střední škole Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Slavností se zúčastnilo celek 9 škol a žákyně 3. ročníku učebního oboru cukrář, Veronika Šádková a Alena Bonková se umístili na 4. místě.

Mirka Jiránková

Adaptační kurz třídy 1.C

24. 09. 2021

Ve čtvrtek 23. září 2021 se žáci 1.C vydali na jednodenní adaptační výlet. Žáci v doprovodu paní učitelky Šohajové, Ottové a Bittmanové, vyrazili ráno vlakem do Činěvsi, odkud šli pěšky po břehu Jakubského rybníka přes Poušť až do Městce Králové. Počasí se vydařilo a nechyběla ani dobrá nálada, která byla doprovázena hudbou a zpěvem.

Cestou žákům vyučíjící připravily mnoho aktivit, při kterých bylo cílem třídu stmelit. Kromě zábavných aktivit, byly žákům rozdány rukavice a pytle na odpadky. Zde musíme podotknout, že žáci celou cestu odpadky pilně a důkladně sbírali. Patří jim za to velké poděkování.

Mgr. L. Šohajová, Ing. Z. Bittmanová, Mgr. I. Ottová

Polní den Sloveč 2021

23. 09. 2021

Dne 22. září 2021 pořádala Zemědělská společnost Sloveč a. s. již 28. Polní den kukuřice a cukrovky na pozemku ZS Sloveč. Naše škola opět zajišťovala gastronomické služby.

Bc. Luboš Šebek

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy