OznámeníZájemce o studium na naší škole zveme na dny otevřených dveří, které se budou konat ve dnech 10. - 12.12.2019 od 8:00 do 16:30 hodin. Škola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Dny otevřených dveří a vánoční výstava 2019

10. 12. 2019

Ve dnech 10. - 12. prosince 2019 pořádá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové dny otevřených dveří. Jejich součástí bude také tradiční vánoční výstava. Podrobnější informace naleznete na pozvánce.

Zimní srdíčkové dny

04. 12. 2019

Ve dnech 2. - 6. prosince 2019 proběhnou Zimní Srdíčkové dny, které pomáhají vážně nemocným dětem v celé ČR. Také žáci naší školy budou nabízet magnetické kolíčky, silikonové náramky nebo propisovací tužky za 30 Kč. Vybraná finanční částka pomůže vážně nemocným dětem v celé naší republice, které se bez pomoci neobejdou.

Návštěva místní knihovny

04. 12. 2019

Dne 4. prosince 2019 v rámci předmětu Český jazyk a literatura navštívili žáci třídy 1.C knihovnu v Městci Králové. Byli seznámeni s provozem a řádem knihovny, možnostmi a využitím pro potřeby studia, volného času a dalšího sebevzdělávání. Na dotazy žáků odborně odpovídala vedoucí knihovny a informačního centra. Závěr besedy byl odměněn potleskem.

Ing. Jiří Kasal

Knihovna Václava Havla

20. 11. 2019

Dne 20. 11. 2019 se studenti nástavbového studia zúčastnili exkurze do Knihovny Václava Havla. Součástí programu byl interaktivní workshop s názvem Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce. Studenti pracovali s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšleli a zpracovávali konkrétní badatelské úkoly. Workshop tak přispěl nejen k pochopení osobnosti Václava Havla, ale též otevřel otázky filozofické, historické a mediální.

Mgr. Lenka Urbanová a Mgr. Veronika Raulová

Exkurze cukrovar Dobrovice

14. 11. 2019

Dne 14. listopadu 2019 jsme se vydali se třídami 2.B a 3.A učebního oboru cukrář na exkurzi do nedalekého cukrovaru a muzea Dobrovice. Zde nám byla velmi podrobně představena historie a výroba cukru. Viděli jsme, jak se dováží základní surovina, řepa cukrová a její další opracování až po konečný produkt – bílý cukr. Měli jsme možnost zhlédnout cukrovar v akci a jednotlivé stroje přímo za provozu cukrovaru. Ochutnali jsme i vzorky meziproduktů, které vznikají během výroby řepného cukru. Přestože prohlídka probíhala za velmi chladného počasí, pomohla nám lépe objasnit naše teoretické znalosti z našich sešitů a učebnic.

Mgr. Ilona Ottová, Mirka Jiránková

Daruj krev - daruješ život

11. 11. 2019

Daruj krev – daruješ život!

„Příští kapka může být Tvoje…“

Projekt podporovaný Českým Červeným křížem, TPCA Kolín a městem Kolín proběhl i na naší škole v pondělí 11. listopadu 2019. Žáci třetího ročníku a nástavbového studia si vyslechli důležitost dárcovství a podmínky, za kterých krev mohou darovat. Projekt nám přijel představit Michal Tasch – ředitel oblastního spolku ČČK Kolín. Krev se nedá vyrobit ani uměle nahradit… Podpora tohoto projektu je tedy velmi důležitá a my děkujeme, že jsme měli možnost se zúčastnit.

Mgr. Veronika Raulová

Gastrofestival Lysá nad Labem 2019

08. 11. 2019

Ve dnech 8. - 9. 11. 2019 se naše škola zúčastnila Gastrofestivalu v Lysé nad Labem. Nad festivalem převzala záštitu paní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která navštívila i náš stánek. Škola se prezentovala prodejem zákusků a degustační nabídkou studené kuchyně. Stánek se těšil hojné účasti z řad návštěvníků. Za školu se účastnili Bc. Luboš Šebek, Pavel Obermajer a z řad žáků Barbora Juhászová, Karolína Těšínská a Anna Michnová. Všem patří dík za pracovní nasazení (i během víkendu) a perfektní reprezentaci školy.

Pavel Obermajer

Exkurze Předměřice

24. 10. 2019

Dne 24. října 2019 jsme společně s žáky třídy 2.B, obor cukrář a 1.C, obor stravovací a ubytovací služby navštívili firmu Mlýny J. Voženílek, spol. s. r. o. v Předměřicích. Měli jsme možnost zhlédnout stroje k mletí i balení i způsoby mletí pšenice na různé druhy mouk a pšeničných krupic v mlýně Automat, který denně zpracovává okolo 250 tun pšenice a žita. Exkurze splnila veškerá naše očekávání. Vrátili jsme se obohaceni o spoustu nových potřebných informací k dalšímu studiu.

 

Mgr. Ilona Ottová, Mgr. Klára Roubková, Dis.

 

Jídelní lístek
Facebook školy