Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Provoz školy v době hlavních prázdnin

02. 07. 2018
V době hlavních prázdnin jsou úřední hodiny od 9:00 do 13:00 hodin.
více...

Vyřazení absolventů 2018

08. 06. 2018
Dne 8. června 2018 proběhlo ve společenské místnosti SOŠ a SOU Městec Králové slavnostní vyřazení úspěšných absolventů nástavbového studia. K absolventům promluvila ředitelka školy, Mgr. Hana Podzimková, která vyslovila spokojenost s výsledky letošních maturitních zkoušek.
více...

GDPR

24. 05. 2018
Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jejíž název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Protection Regulation). Podrobnosti o problematice GDPR naleznete v nabídce Škola v sekci Dokumenty školy pod záložkou GDPR.
více...

Exkurze Hotel Libenský Poděbrady

24. 05. 2018
Dne 24. 5. se žáci tříd 1. B a 2. B učebního oboru stravovací a ubytovací služby zúčastnili odborné exkurze do hotelu Libenský v Poděbradech. Během exkurze měli žáci za úkol vyplnit pracovní list s otázkami, na které našli odpověď ve výkladu paní vedoucí hotelu nebo paní recepční.
více...

Exkurze do Národního muzea v Praze

17. 05. 2018
Dne 17.5.2018 se žáci SOŠ a SOU Městec Králové zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze, aby si zpestřili své vyučování v předmětech občanská nauka a přírodní vědy.
více...

Český den proti rakovině

16. 05. 2018
Dne 16. 5. 2018 proběhne již 22. ročník celonárodní veřejné sbírky pod názvem Český den proti rakovině.
více...

Someliérský seminář

15. 05. 2018
Dne 15.5.2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové someliérský seminář. Jeho lektorem byl pan Petr Vicena.
více...