NOVÉ: Video prezentace školy
OznámeníInformace o učebních a studijních oborech poskytujeme na tel. číslech 606 256 771 nebo 325 643 315.

Informace k provozu škol od 18.11.2020

12. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18. LISTOPADU 2020

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

 • výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel/ka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta
 • Prezenční výuka je povolena pouze u:
 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  a
  praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

 

Opatření PES (protiepidemický systém ČR) pro oblast školství naleznete v tomto dokumentu (PDF).

 

Zpět na seznam novinek

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy