NOVÉ: Video prezentace školy

Informace školy ke koronaviru

10. 03. 2020

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY - KARANTÉNA

Na základě opatření Vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách, středních školách i vysokých školách od středy 11. 3. 2020. Proto se ruší výuka i naší škole.

  • opatření se týká také praktického vyučování včetně odborného výcviku
  • opatření se týká také domova mládeže
  • jsou zrušeny všechny akce, soutěže či přehlídky pořádané školou

Opatření bude platit do odvolání!!!

Žáci školy budou mít v době nouzového stavu samostudium. Žáci závěrečných ročníků se budou věnovat především přípravě na závěrečné a maturitní zkoušky. Žáci školy budou používat ke vzdělávání nástroje "distančního vzdělávání", a to ve všech ročnících.

Pokud by někdo z žáků či zákonných zástupců nedisponoval potřebnou IT technikou k vypracování zadaných úkolů, je možné telefonicky požádat v sekretariátu školy o možnost zaslání tištěných materiálů na adresu trvalého bydliště.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR sděluji, že informace našeho zřizovatele ke koronaviru jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje: www.kr-stredocesky.cz/urad.

Důležité informace nejen ke koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

Doporučuji také sledovat webové stránky Ministerstva školství: www.msmt.cz. Informaci MŠMT k vyhlášení nouzového stavu naleznete zde (PDF).

Sledujte sdělovací prostředky, školní webové stránky a školní facebook.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Zpět na seznam novinek

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy