NOVÉ: Video prezentace školy
OznámeníInformace o učebních a studijních oborech poskytujeme na tel. číslech 606 256 771 nebo 325 643 315.

Činnost ve školní cukrárně

16. 11. 2020

I když žáci učebního oboru cukrář mají distanční výuku, práce ve školní cukrárně se ani v tomto nelehkém obodobí nezastavila. Učitelky odborného výcviku oboru cukrář vyrábí zákusky, dorty a pečou vánoční cukroví. Přiložené fotografie jsou toho dokladem.

Informace k provozu škol od 18.11.2020

12. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18. LISTOPADU 2020

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

 • výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel/ka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta
 • Prezenční výuka je povolena pouze u:
 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  a
  praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

 

Opatření PES (protiepidemický systém ČR) pro oblast školství naleznete v tomto dokumentu (PDF).

 

Výchovné poradenství školy

09. 11. 2020

Výchovné poradenství SOŠ a SOU Městec Králové, zastoupené výchovnou poradkyní školy nabízí žákům i rodičům online konzultace s výchovnou poradkyní školy. V případě potíží s distanční výukou či jiných problémů týkajících se školy a vzdělávání, můžete své dotazy zasílat na e-mail: verca.raulova@centrum.cz, kde si domluvíte online schůzku a Váš problém bude neodkladně řešen.

Mgr. Veronika Raulová, výchovná poradkyně školy

Podzim ve školní zahradě

09. 11. 2020

Ani v době koronavirové naše učitelky praktického vyučování nazahálí a věnují se zodpovědně svojí práci. Podívejte se, jak paní učitelka praktického vyučování učebního oboru zahradník Bc. Helena Vorlíčková udržuje školní zahradu a nafotila sérii fotek s názvem "Podzim ve školní zahradě."

Třídní schůzky

06. 11. 2020

Sdělení školy

Třídní schůzky žáků dne 11. listopadu 2020 se prezenční formou nekonají. Rodiče se mohou na třídní učitele obrátit telefonicky, pomocí sms zpráv nebo e-mailem.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020

31. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020

Vláda České republiky na mimořádné schůzi dne 30. října 2020 rozhodla o prodloužení nouzového stavu o 3 týdny, tzn. do 20. listopadu 2020. Distanční výuka bude tedy pokračovat i po 1. listopadu 2020 až do vyhlášení dalšího usnesení.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020

27. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Celé znění usnesení vlády naleznete zde (PDF).

 

Informace MŠMT k praktickému vyučování od 21. října 2020

21. 10. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností od 21. října 2020 obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů v oborech vzdělání připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Realizace praktického vyučování a praktické přípravy může být vykonávána pouze v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby. Nepovoluje se realizace praktického vyučování a praktické přípravy na školních pracovištích. Toto opatření se týká pouze žáků 2. a 3. ročníku učebního oboru ošetřovatel. Současně se těmto žákům povoluje ubytování na domově mládeže.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy