NOVÉ: Video prezentace školy

Sdělení školy

01. 10. 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství ode dne 14. října 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří.

Z toho vyplývá, že dochází k úplnému uzavření škol, domovů mládeže a nově i praktického vyučování. Všichni žáci školy přechází na distanční (dálkovou) formu vzdělávání jak v teoretické, tak i v praktické výuce. Žáci mají povinnost se této výuky zúčastnit a budou z ní také hodnoceni. Dny 26. a 27. října 2020 se stanoví pro žáky středních škol volné dny. Ve dnech 29. a 30. října 2020 mají žáci podzimní prázdniny. V těchto dnech distanční výuka neprobíhá. Sledujte webové stránky školy a školní facebook. O případných změnách a vývoji situace vás bude škola informovat.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Informace školy k nošení roušek

17. 09. 2020

Od pátku 18. 9. 2020 bude v celé České republice povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Činnost našich zahradníků

16. 09. 2020

Děkujeme SOŠ a SOU v Městci Králové za jejich pomoc při zvelebování veřejné zeleně v obci Budiměřice. Bez šikovných děvčat, chlapců a jejich vedoucích odborné přípravy by to bylo těžké. Po koronavirem vynucené jarní přestávce je vítáme zase zpět. Činnost zahradníků je zdokumentována řadou fotografií.

Informace školy

09. 09. 2020

Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ JE V DOBĚ VYUČOVÁNÍ VSTUP CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY ZAKÁZÁN. Případnou návštěvu oznamte telefonicky na čísle 325 643 315 v sekretariátu školy. Cizím osobám je po předchozí tel. domluvě vstup do školy povolen pouze v rouškách.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka SOŠ a SOU Městec Králové

 

Činnost na domově mládeže

23. 04. 2020

I v době koronavirové epidemie kolektiv domova mládeže provádí řadu prací, např. nátěry stěn po výměně oken, nátěr zábradlí a postelí. Stále je prováděna dezinfekce v prostorách domova mládeže.

Práce v cukrářské výrobně

02. 04. 2020

V těchto dnech bylo nainstalováno nové multifunkční zařízení na pracoviště odborného výcviku učebního oboru cukrář, které pomůže zkvalitnit praktickou výuku žáků. Učitelky odborného výcviku procházejí nyní odborným zaškolením. Věříme, že velikonoční mazance již ochutnáme z nového konvektomatu.

Bc. Luboš Šebek

Pracujeme na školní zahradě

01. 04. 2020

V současné době p. učitelka odborného výcviku Bc. Helena Vorlíčková provádí jarní práce ve školní zahradě, např. stříhání ovocných stromků, mulčování, výsev a přepichování bylinek. Spousta činností je prováděna ve školním skleníku, kde paní učitelka provádí výsevy a předpěstování různých rostlin. Naši zákazníci, pro které je připravena sadba, si mohou letos vybírat ze širokého sortimentu zeleniny, bylinek, letniček a balkonovek. Nabídka čítá několik tisíc rostlin. Naprostou raritou v nabídce je více než 30 odrůd rajčat, široký výběr bylinek, vše ve zdravé a výborné kvalitě a kondici. Prodejní ceny jsou více než příznivé. O začátku prodeje Vás budeme včas informovat. Věříme, že Vám s výběrem budou nápomocni již i naši žáci. Paní učitelka nepracuje pouze ve školní zahradě, ale také se např. v obci Budiměřice na Nymbursku podílela na výsadbě 300 ks macešek. Za svoji náročnou práci si zaslouží poděkování. Výše uvedená činnost je zmapována na fotografiích.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Činnost ve školních dílnách

01. 04. 2020

Ani v těchto dnech se nezastavil život na pracovišti odborného výcviku žáků učebního oboru opravářské práce ve školních dílnách. Učitelé odborného výcviku dokončují důležité zakázky pro firmy a soukromé osoby. Také kontrolují vozidla včetně přezutí pneumatik, provádějí důkladnou revizi veškerého zařízení včetně mycích stolů a dokončují výrobu výceúčelového zařízení. Probíhají poslední testy traktoru před jeho finálním předáním majiteli.

Bc. Luboš Šebek

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy