NOVÉ: Video prezentace školy
OznámeníInformace o učebních a studijních oborech poskytujeme na tel. číslech 606 256 771 nebo 325 643 315.

Návštěva Klicperova divadla

11. 12. 2019

Dne 3. prosince 2019 navštívili žáci třídy 3.A divadelní představení s názvem Klášterní ulice v Klicperově divadle v Hradci Králové. Aktovka v režii Davida Drábka byla uvedena aktuálně ke stému výročí vzniku Československé republiky.

Ing. Světluše Křížová

Dny otevřených dveří a vánoční výstava 2019

10. 12. 2019

Ve dnech 10. - 12. prosince 2019 proběhly na Střední odborné škola a Středním odborném učilišti v Městci Králové dny otevřených dveří. Jejich součástí byla tradiční vánoční výstava. Školní prostory byly na zájem široké veřejnosti pečlivě připraveny. V našem školním baru se podával vánoční nealkoholický punč s peciválkami a slaný domácí zelný štrůdl. Nechyběly ani oblíbené lívanečky se zavařeninou a ovocem. V tělocvičně byla pro návštěvníky připravena výstava 5 slavnostních tabulí, které byly věnovány oslavě 30 let svobody a blížícím se vánočním svátkům. Prezentace jednotlivých oborů proběhla ve formě prodeje výrobků našich žáků a také ve formě workshopu. Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet malování glazurou na sklo, práci s tavnou pistolí, umělecké vykrajování ovoce či výrobu kovových ozdob. Děkujeme všem, kteří naši školu navštívili a těšíme se, že vás uvidíme v naší škole i v příštím roce. Celé 3 dny výstavy jsou zdokumentovány na fotografiích.

Zimní srdíčkové dny

04. 12. 2019

Ve dnech 2. - 6. prosince 2019 proběhnou Zimní Srdíčkové dny, které pomáhají vážně nemocným dětem v celé ČR. Také žáci naší školy budou nabízet magnetické kolíčky, silikonové náramky nebo propisovací tužky za 30 Kč. Vybraná finanční částka pomůže vážně nemocným dětem v celé naší republice, které se bez pomoci neobejdou.

Návštěva místní knihovny

04. 12. 2019

Dne 4. prosince 2019 v rámci předmětu Český jazyk a literatura navštívili žáci třídy 1.C knihovnu v Městci Králové. Byli seznámeni s provozem a řádem knihovny, možnostmi a využitím pro potřeby studia, volného času a dalšího sebevzdělávání. Na dotazy žáků odborně odpovídala vedoucí knihovny a informačního centra. Závěr besedy byl odměněn potleskem.

Ing. Jiří Kasal

Projekt REVOLUTION TRAIN

02. 12. 2019

Projekt REVOLUTION TRAIN

Jedná se o projekt, který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence. Cílem vlakového programu je prosřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Našim žákům jsme zprostředkovali tento projekt ve dnech 25.11. a 2.12.2019. Věříme, že si prožili zážitek, který ovlivní pozitivně jejich rozhodování v oblasti závislotí.

Mgr. Veronika Raulová, Alena Vaňková, Ludmila Malaníková

Knihovna Václava Havla

20. 11. 2019

Dne 20. 11. 2019 se studenti nástavbového studia zúčastnili exkurze do Knihovny Václava Havla. Součástí programu byl interaktivní workshop s názvem Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce. Studenti pracovali s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšleli a zpracovávali konkrétní badatelské úkoly. Workshop tak přispěl nejen k pochopení osobnosti Václava Havla, ale též otevřel otázky filozofické, historické a mediální.

Mgr. Lenka Urbanová a Mgr. Veronika Raulová

Exkurze cukrovar Dobrovice

14. 11. 2019

Dne 14. listopadu 2019 jsme se vydali se třídami 2.B a 3.A učebního oboru cukrář na exkurzi do nedalekého cukrovaru a muzea Dobrovice. Zde nám byla velmi podrobně představena historie a výroba cukru. Viděli jsme, jak se dováží základní surovina, řepa cukrová a její další opracování až po konečný produkt – bílý cukr. Měli jsme možnost zhlédnout cukrovar v akci a jednotlivé stroje přímo za provozu cukrovaru. Ochutnali jsme i vzorky meziproduktů, které vznikají během výroby řepného cukru. Přestože prohlídka probíhala za velmi chladného počasí, pomohla nám lépe objasnit naše teoretické znalosti z našich sešitů a učebnic.

Mgr. Ilona Ottová, Mirka Jiránková

Daruj krev - daruješ život

11. 11. 2019

Daruj krev – daruješ život!

„Příští kapka může být Tvoje…“

Projekt podporovaný Českým Červeným křížem, TPCA Kolín a městem Kolín proběhl i na naší škole v pondělí 11. listopadu 2019. Žáci třetího ročníku a nástavbového studia si vyslechli důležitost dárcovství a podmínky, za kterých krev mohou darovat. Projekt nám přijel představit Michal Tasch – ředitel oblastního spolku ČČK Kolín. Krev se nedá vyrobit ani uměle nahradit… Podpora tohoto projektu je tedy velmi důležitá a my děkujeme, že jsme měli možnost se zúčastnit.

Mgr. Veronika Raulová

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy