NOVÉ: Video prezentace školy

Exkurze Předměřice

24. 10. 2019

Dne 24. října 2019 jsme společně s žáky třídy 2.B, obor cukrář a 1.C, obor stravovací a ubytovací služby navštívili firmu Mlýny J. Voženílek, spol. s. r. o. v Předměřicích. Měli jsme možnost zhlédnout stroje k mletí i balení i způsoby mletí pšenice na různé druhy mouk a pšeničných krupic v mlýně Automat, který denně zpracovává okolo 250 tun pšenice a žita. Exkurze splnila veškerá naše očekávání. Vrátili jsme se obohaceni o spoustu nových potřebných informací k dalšímu studiu.

 

Mgr. Ilona Ottová, Mgr. Klára Roubková, Dis.

 

Přehlídka škol Nymburk

17. 10. 2019

Dne 17. října 2019 se naše škola zúčastnila Přehlídky středních škol v Nymburce. Ta má být nápomocna žákům devátých tříd v rozhodování o jejich dalším studiu. Prezentovali se zde školy z blízkého i vzdálenějšího regionu. Naši kuchaři, cukráři, zahradníci a ošetřovatelé předváděli své umění a stánek se těšil velkému zájmu žáků i studentů, což dokumentují následující fotografie.

Výlov Žehuňského rybníka

16. 10. 2019

Dne 16. 10. 2019 se třída 1.C vydala v rámci odborného výcviku podívat na výlov Žehuňského rybníka. Pedagogický doprovod zajišťovali učitelé odborného výcviku Vladimíra Lojdová a Pavel Obermajer. Po návratu žáci vyplňovali pracovní listy.

Nátěr podlahové krytiny haly školních dílen

16. 10. 2019

V průběhu měsíce září 2019 byla provedena generální oprava podlahové krytiny v hale školních dílen, kde probíhá praktické vyučování žáků učebních oborů opravářské práce a opravář zemědělských strojů. Tento povrch zvýšil bezpečnost práce žáků, zlepšil hygienu a snížila se hlučnost na pracovišti. Čištění povrchu se bude provádět speciálním čistícím strojem. Povrch se vyznačuje dlouhodobou životností.

Bc. Luboš Šebek

Přehlídka škol Kolín 2019

14. 10. 2019

Ve dnech 14. a 15. října 2019 proběhla v Kolíně tradiční dvoudenní přehlídka středních škol a učilišť z blízkého i vzdálenějšího regionu doplněná ukázkami výrobků a dovednostmi žáků a studentů, módními přehlídkami a dalšími zajímavostmi. To vše má být nápomocno žákům devátých tříd v rozhodování o jejich dalším studiu. I naše škola se této přehlídky zúčastnila a náš stánek se těšil velkému zájmu žáků i rodičů.

Návštěva České národní banky

11. 10. 2019

V pátek dne 11. 10. 2019 žáci nástavbového studia oboru Podnikání navštívili expozici České národní banky „Lidé a peníze“. Cílem exkurze bylo žáky seznámit s historií peněz a měnového vývoje českých zemí. Expozice se nachází v prostorách historického trezoru. Prostřednictvím řady exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti žáci získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému. Seznámili se s ochranou bankovek, prohlédli si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si prověřili pravost bankovek a ostatních cenin.

Ing. Pavlína Kánská

O Pohár Blanických rytířů

10. 10. 2019

Na letošní gastronomické soutěži "O Pohár Blanických rytířů" ve Vlašimi za naši školu soutěžili v kategorii teplá a studená kuchyně žáci prvních a třetích ročníků. V nelehkém klání se žáci umístili ve stříbrném a bronzovém pásmu. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy.

Bc. L. Šebek

 

 

 

Práce našich zahradníků

07. 10. 2019

Pravidelná odborná péče žáků učebního oboru zahradník přináší květy i v podzimních měsících. V rámci odborného výcviku žáci učebního oboru zahradník pod vedením učitelky  Heleny Vorlíčkové dlouhodobě pečují o květinovou výsadbu a zeleň v obci Budiměřice na Nymbursku. Krátká fotodokumentace pořízená u obecního úřadu v Budiměřicích je toho důkazem.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy