NOVÉ: Video prezentace školy

Tematický zájezd do Itálie

23. 09. 2019

Tematicky – odborný zájezd – Fermo – Itálie

Poprvé naše škola mohla vyslat vybrané žáky na odbornou návštěvu do škol, pracovišť do italského Ferma v termínu 20. – 29.9.2019. V rámci bohatého týdenního programu absolvovali žáci návštěvu domova seniorů, univerzitu pro zdravotníky, zdravotnickou školu, odbornou školu pro kuchaře a číšníky a cukráře, ukázku první pomoci s defibrilátorem a práci vodních záchranářů. Odborný program byl doplněn o prohlídky historických míst v okolí Ferma, poutní místo Loreto, skalní městečko Torre di Palme a o návštěvu spojenou s ochutnávkou místní výrobny olivových specialit a masných výrobků. Žáci byli ubytováni v areálu bungalovů v blízkosti Jaderského moře, proto jsme se i koupali, vyzkoušeli paddle boardy a zahráli si plážovou přehazovanou.Celý pobyt i program byl spolufinancován Středočeským krajem a regionem Marche.

Mgr. Veronika Raulová, Ing. Jiří Kasal, Alena Vaňková

Polní den Sloveč 2019

19. 09. 2019

Ve čtvrtek 19. září 2019 pořádala Zemědělská společnost Sloveč a. s. pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana již 26. polní den kukuřice a cukrovky. Naše škola opět zajišťovala obsluhu a zahradnickou výzdobu.

Sbírkové dny Světlušky 2019

11. 09. 2019

Již sedmnáctým rokem se konaly sbírkové dny Světlušky. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá těžce zrakově postiženým vyrovnávat podmínky se zdravými lidmi, a tím směřovat k osamostatnění a naplnění životních rolí dle své volby. Sbírka přispívá na speciální elektronické pomůcky s hlasovým výstupem nebo hmatovým displejem, výcvik vodících psů a osobní asistenty dětěm a seniorům. Světluška rovněž podporuje rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých. Světluška pomáhá lidem žít smysluplný život podle své volby.

Adaptační kurz 19/20

03. 09. 2019

Ve dnech 5. až 6.9.2019 proběhl adaptační kurz tříd 1.A a 1.B. Cílem nebylo změřit si své síly, ale seznámit se a sžít se s novým třídním kolektivem. Adaptační kurz probíhal v těsné blízkosti školního internátu, kde byli žáci ubytováni. Po celou dobu konání byly řešeny různé úkoly a aktivity vyžadující spolupráci všech zúčastněných žáků. Svůj „adapťák“ jsme si zpestřili výletem do nedalekého zámku v Křinci a krátkým výšlapem na vrch Chotuc. V podvečerních hodinách se opekly buřtíky při zpěvu s kytarou. V pátek byl kurz završen tvorbou celotřídních výtvarných děl, které nám teď zdobí třídu a připomínají naše společně strávené dny. Po celou dobu kurzu nás provázela příjemná nálada a náš cíl se lépe poznat byl do puntíku splněn.

Mgr. Ilona Ottová a Mgr. Klára Roubková

Beseda Jiřice

29. 05. 2019

Ve středu 29. května 2019 výchovná poradkyně pro naše žáky zprostředkovala besedu o věznici v Jiřicích. Tuto besedu vedl pan hlavní vychovatel této věznice společně s jedním vězněm, se kterým jsme mohli později hovořit. Pan vychovatel  nás provedl věznicí Jiřice skrze svou prezentaci na počítači. Následně po skončení prezentace jsme si vyslechli životní příběh mladého vězně a mohli se zeptat na různé dotazy kolem tvrdého života. Beseda byla velmi poutavá a věřím, že ovlivnila žáky naší školy především preventivně.

Mgr. Veronika Raulová

Výroba čokoládových pralinek

21. 05. 2019

V ranních hodinách dne 21.května do naší cukrářské dílny zavítala technoložka firmy Zeelandia paní Irena Burdová z Tábora. Paní Burdová nás přijela nejenom seznámit s novými technologiemi cukrářské výroby, novými surovinami určenými pro cukráře a pekaře, ale i představit a prakticky předvést výrobu čokoládových pralinek z vysoce kvalitní belgické čokolády. K vidění i ochutnání byly čokolády hořká s 72% a 58% kakaového másla, mléčná se 34% kakaového másla a úžasná rozplývavá bílá čokoláda s 29% kakaového másla. Paní Burdová ukázala a podrobně vysvětlila metodu temperování čokolády a kompletní výrobu čokoládových pralinek včetně smetanových ochucených náplní. Přednášku a praktickou ukázku si užili žáci oboru cukrář a to první, druhý i třetí ročník. Sladkým zakončením byla ochutnávka hotových čokoládových pralinek. Paní Burdové tímto děkujeme za velmi přínosné a příjemně strávené dopoledne.

Mirka Jiránková a Mgr. Ilona Ottová

Školní arboretum

15. 05. 2019

Naši žáci učebního oboru zahradník pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Heleny Vorlíčkové opět letos doplňují sbírku dřevin ve školním arboretu o méně známé ovocné druhy dřevin, nové bylinky a popínavé rostliny. Podívejte se na přiložené fotografie.

Bc. Helena Vorlíčková

Výsadba květin v Budiměřicích

14. 05. 2019

SOŠ a SOU Městec Králové dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s Obecním úřadem v obci Budiměřice při výsadbě záhonů a při celkové údržbě zeleně. Dne 14. 05. 2019 proběhla výsadba 2000 kusů trvalek v ulicích obce. Kdokoli obcí projíždí, všimne si odborně odvedené práce žáků učebního oboru zahradník.

Bc. Helena Vorlíčková

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy