NOVÉ: Video prezentace školy

Práce našich opravářů

06. 05. 2019

Žáci učebního oboru opravářské práce pod vedením učitele praktického vyučování p. Josefa Šafaříka dokončili svojí ročníkovou práci. Od návrhu po vlastní realizaci vyrobili zavlažovaní zařízení (traktorový vlek), které bude sloužit mysliveckému sdružení a Obecnímu úřadu v Kněžicích k zavlažování obecní zeleně a k dopravě vody do napájecích zařízení pro zvěř.

Bc. L. Šebek

Přes bariéry s policií

29. 04. 2019

Dne 29. 4. 2019 k nám do školy přijela Policie ČR s projektem ,, Přes bariéry s policií“. Sportovně charitativní akce umožnila studentům maturitních ročníků i žákům z jiných tříd vyzkoušet si fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie České republiky. Za každé úspěšné složení fyzických testů bude generálním sponzorem složena finanční částka určená handicapované osobě ze středočeského regionu.

Mgr. Klára Roubková

Mladý zdravotník

25. 04. 2019

25. dubna 2019 vybrané žákyně učebního oboru ošetřovatel pomáhaly při organizaci soutěže Mladý zdravotník. Soutěž byla pořádána pod záštitou Červeného kříže Kolín. Žákyně naší školy zabezpečovaly jednotlivá stanoviště jako rozhodčí. Úkoly na těchto stanovištích byly především z oblasti první pomoci, ale také z poznávání přírody. Všechny žákyně naší školy si počínaly velmi zodpovědně, výborně reprezentovaly školu a obor ošetřovatel.

Mgr. Veronika Raulová

Luxor Poděbrady

25. 04. 2019

Dne 25. dubna 2019 byli žáci třídy 1.A učebního oboru ošetřovatel na exkurzi v Domově pro seniory Luxor Poděbrady v doprovodu učitelky Aleny Vaňkové. Cílem exkurze bylo rozšířit si kompetence odbornosti v péči o pohybově handicapované klienty, seznámit se s nejrůznějšími kompenzačními pomůckami a prohloubit si učivo z oblasti gerontologie.

Alena Vaňková

Gastro Poděbrady 2019

25. 04. 2019

Dne 25. 4. 2019 se naši žáci zúčastnili gastronomické soutěže Gastro Poděbrady 2019 pořádané SOU společného stravování Poděbrady. Tématem soutěže byly nedávno uplynulé svátky jara – Velikonoce. Oproti jiným školám jsme již tradičně soutěžili ve všech 5 nabízených kategoriích. Za studenou kuchyni nás reprezentovala Míša Mikulová a Michal Kováč, v oboru cukrář Adéla Vyhnalová, Martina Šimonová, Jana Hryvna a Tereza Kučerová, drink namíchali barmani Nicole Kulhánková a Ondra Šedivý. Prostřenou slavnostní tabuli připravily Maruška Tokárová a Lenka Cinová. Na konci celého dne se naši barmani rozeběhli po poděbradské kolonádě v rámci poslední soutěžní kategorie – běhu číšníků. Opět jsme všem předvedli, že dokážeme uspět v široké konkurenci a naši žáci jsou připraveni školu reprezentovat a uplatnit své odborné znalosti a dovednosti. Za všechny učitele a vedení školy všem zúčastněným GRATULUJEME!!!

Beseda "Péče v domovech pro seniory"

24. 04. 2019

Ve středu 24. dubna 2019 proběhla na škole beseda na téma: "Péče v domovech pro seniory". Pracovnice domova pro seniory seznámila žáky učebního oboru ošetřovatel s činnostmi a kompetencemi ošetřovatelů v zařízeních pro staré lidi. Beseda byla velmi přínosná, protože byla doplněna autentickými fotografiemi komplikací zdravotního stavu u těchto klientů. Velká část besedy byla zaměřena na prevenci dekubitů, péči o kůži seniorů a polohování.

Alena Vaňková

Mediální workshop

17. 04. 2019

MEDIÁLNÍ WORKSHOP aneb FENOMÉN FAKE NEWS

Dne 17. 4. 2019 proběhl na naší škole mediální workshop, jehož cílem bylo ve studentech podnítit kritické myšlení při čtení zpráv a lépe se zorientovat v mediálním prostoru. Workshop vedla Bc. Gabriela Lukášková, která pracuje v Hospodářských novinách a zároveň studuje žurnalistiku. Studenti tak měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ konkrétní redaktorské práce a prakticky si práci novináře vyzkoušet. Kromě toho se interaktivní formou seznámili s tím, jak poznat dezinformaci a které aspekty fake news jsou v současné době nejrozšířenější. Studenti obou nástavbových tříd, kteří se workshopu zúčastnili, tento projekt ohodnotili jako přínosný a zábavný, ocenili zejména hravou formu, společné debaty a vymezení rizik, která je mohou v mediálním prostoru ovlivnit.

Mgr. Lenka Urbanová

Workoutové hřiště

10. 04. 2019

Žáci školy a ubytovaní žáci na domově mládeže mohou opět po zimní přestávce využívat workoutové hřiště.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy