Projekt PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola se zapojila do projektu s názvem PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně jejich relevance pro trh práce. Doba trvání projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2019. Projekt je podporován Evropskou unií.

 

V minulém školním roce jsme zaznamenali úspěšné umístění našich žáků v projektu CEMACH, proto i ve školním roce 2016/2017 nezahálíme a soutěže se opět účastníme. Projekt CEMACH je určený žákům středních a vysokých škol z České republiky, Slovenska, Izraele, Polska a Maďarska. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky a veřejnost se současným Izraelem jako zemí zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Svá díla zpracovávají žáci ve třech disciplínách: výtvarná, literární a multimediální.

V letošním roce se do výtvarné disciplíny přihlásila žákyně Petra Černá z učebního oboru zahradník, do literární disciplíny se zapojil žák Jaroslav Hlávka z nástavbového studia.
V diciplíně multimediální odevzdaly svá díla dvojice žákyň Kateřina Weisserová a Helena Kudryová, obě z druhého ročníku učebního oboru kuchař - číšník, dále Markéta Provazníková
a Kristýna Chadrabová, obě ze třetího ročníku učebního oboru kuchař - číšník a ve stejné disciplíně také soutěží dvojice žákyň Veronika Kralevičová a Tereza Pavlová.

Soutěžící mohou vyhrát počítačovou elektrotechniku, hlavní cenou je sedmidenní poznávací zájezd do Izraele o letních prázdninách. Hlavní cenu v loňském ročníku, sedmidenní poznávací zájezd do Izraele získala Mgr. Eva Nezavdalová. Tak jako v minulém školním roce, také letos budou ceny předávány v Praze v paláci na Žofíně.

 

 

Výzva MŠMT a EU na rozvoj výuky cizích jazyků

V minulém školním roce o letních prázdninách se naše učitelky Mgr. Lenka Urbanová a Mgr. Klára Roubková zúčastnily díky Výzvě číslo 56 vypsané MŠMT a za podpory EU vzdělávacího 14-ti denního jazykového kurzu anglického jazyka v Anglii. Výzva č.56 je zaměřená na rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Nabité znalosti uplatňují ve výuce angličtiny.

 

Projekt ESF

Cílem projektu je podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů.

Žáci získají zkušenost se světem podnikání, porozumí základním pojmům z firemní ekonomiky, rozvinou se jejich znalosti z oblasti finanční gramotnosti. Posílí se také jejich měkké dovednosti – schopnost efektivní organizace práce, šetrnost k nákladům a potřebným zdrojům, rozhodování o ekonomických a společenských přínosech vlastních nápadů, zkoušení inovací a týmová spolupráce. Delší doba trvání aktivity studentského minipodniku naučí žáky porozumět dopadům svých rozhodnutí a zvažovat časovou perspektivu vlastních akcí.Aspekt sociálního podnikání obohatí žáky k rozvoji prosociálního chování. Díky reálné činnosti se také podpoří kontakt žáků s dalšími partnery, čímž se posílí jejich znalost potřeb některých skupin (zdravotně postižení) a naučí se vnímat podnikání jako pozitivní prvek.

Dalším přínosem je podpora připravenosti žáků na jejich budoucí pracovní uplatnění, schopnost samostatně dosahovat ekonomického i životního úspěchu.

Doba realizace projektu:

  • zahájení – 01. 09. 2014
  • ukončení – 31. 07. 2015

Jídelní lístek
Facebook školy