Ve školním roce 2019/2020 se bude na SOŠ a SOU Městec Králové vyučovat v 10 třídách, 4 třídy 1. ročníků, 4 třídy 2. ročníků a 2 třídy 3. ročníků. Teoretická výuka bude probíhat v hlavní budově školy, ul. T. G. Masaryka 4. Výuka bude probíhat v kmenových a v odborných učebnách.

 

Jídelní lístek
Facebook školy