NOVÉ: Video prezentace školy

Ve školním roce 2020/2021 se bude na SOŠ a SOU Městec Králové vyučovat v 11 třídách, 4 třídy 1. ročníků, 4 třídy 2. ročníků a 3 třídy 3. ročníků. Teoretická výuka bude probíhat v hlavní budově školy, ul. T. G. Masaryka 4. Výuka bude probíhat v kmenových a v odborných učebnách.

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy