OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Ve školním roce 2018/2019 se bude na SOŠ a SOU Městec Králové vyučovat v 10 třídách, 4 třídy 1. ročníků, 3 třídy 2. ročníků a 3 třídy 3. ročníků. Teoretická výuka bude probíhat v hlavní budově školy, ul. T. G. Masaryka 4. Výuka bude probíhat v kmenových a v odborných učebnách.

Jídelní lístek
Facebook školy