NOVÉ: Video prezentace školy

Informace o konání opravných a komisionálních zkoušek

03. 03. 2021

Termíny konání a organizace náhradních opravných a náhradních komisionálních zkoušek za I. pololetí šk. roku 2020/2021

V období od 8. 3. do 26. 3. 2021 se budou konat náhradní opravné a náhradní komisionální zkoušky žáků učebních oborů. Žáci, kterých se tyto zkoušky týkají, budou informováni e-mailem o termínu konání zkoušky. Zkouška bude probíhat standardním způsobem a bude organizována prezenční formou ve škole. Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit (nemoc, karanténa), musí se nejpozději do tří dnů písemně omluvit ředitelce školy na e-mail: info@sossoumk.cz, která stanoví náhradní termín zkoušky. Žák si přinese na zkoušku psací potřeby. Před zkouškou si žák vyzvedne v sekretariátu školy PROTOKOL o zkoušce.

Zkouška bude probíhat při dodržování všech platných hygienických opatření!!!

Provoz školy od 27. února 2021

01. 03. 2021

Od 1. března do 7. března 2021 mají žáci školy jarní prázdniny.

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým vyhlašuje nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března 2021. Pro naši školu to znamená, že vzdělávání (teoretická výuka i odborný výcvik) bude nadále probíhat distančním způsobem.

JE NADÁLE POVOLENO:

  • konání individuálních konzultací žáků závěrečných ročníků ve středním vzdělávání (1 žák a 1 učitel, nutno domluvit předem s vyučujícím)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Žákům, kteří dosáhli věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Formulář - čestné prohlášení naleznete zde Word Icons - Download 164 Free Word icons here
Formulář - cesty mimo okres naleznete zde Word Icons - Download 164 Free Word icons here

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

 

Informace školy k hodnocení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

22. 02. 2021

Hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 posledního maturitního ročníku

K maturitním zkouškám v jarním termínu budou připuštěni žáci, kteří se v řádném termínu přihlásili k maturitní zkoušce a prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žák, který měl v 1. pololetí na vysvědčení nedostatečnou nebo nebyl klasifikován, musí vykonat opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března 2021, kterou stanoví ředitelka školy. Žák, který úspěšně vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do uvedeného data, může konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák nevykoná opravnou nebo náhradní zkoušku za 1. pololetí, nebo ji nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání maturitní zkoušky.

Hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 posledního ročníku učebních oborů

K závěrečným zkouškám v řádném termínu budou připuštěni žáci, kteří v prvním pololetí posledního ročníku školního roku 2020/2021 oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem prospěli ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nebyl hodnocen, určí ředitelka školy termín konání opravné či náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. března 2021. Pokud žák z nějakého důvodu u opravné či náhradní zkoušky neprospěje, další termín závěrečné zkoušky je nejdříve v září 2021.

 

 

Režim školy od 15. do 28. února 2021

15. 02. 2021

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že ŠKOLY ZŮSTANOU VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD. Pro naši školu to znamená, že se žáci budou i nadále učit formou distanční výuky (teoretické vyučování i odborný výcvik). Jsou umožněny individuální konzultace (1 žák a 1 pedagogický pracovník). Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek. Nové, aktuální informace bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách a na facebooku školy. Celé znění usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 naleznete zde (PDF).

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

Den otevřených dveří 17.2.2021

04. 02. 2021

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den oteřených dveří, který se bude konat ve středu 17. února 2021 od 8:00 do 16:30 hodin. Vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády ČR, prosíme rodiče, aby si telefonicky na čísle 325 643 315 domluvili přibližný termín návštěvy. Každému zájemci se budeme věnovat individuálně. Prosíme o dodržování veškerých hygienických nařízení. Než se budeme moci společně setkat, prohlédněte si prezentaci školy zde.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Slovo ředitelky

29. 01. 2021

Milé žákyně, milí žáci,

včera bylo ukončeno 1. pololetí školního roku 2020/2021. Jelikož epidemická situace neumožňuje předání vysvědčení (výpisu z vysvědčení) ve škole, výsledky vašeho hodnocení za 1. pololetí byly zveřejněny elektronicky v IS Bakaláři. Výpis z vysvědčení vám bude předán při zahájení prezenční výuky ve škole.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bude provoz školy v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud, tzn. distančním způsobem. Jsou umožněny po dohodě s učiteli individuální konzultace. Chtěla bych vás požádat, abyste i nadále plnili zadané úkoly, učili se v rámci on-line i off-line výuky, protože se učíte pro sebe, abyste byli v životě úspěšní. Doufejme, že se situace co nejdříve zlepší a opět se uvidíte se svými spolužáky a učiteli.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Informace školy na tento týden

25. 01. 2021

Výuka v týdnu od 25. do 29. ledna 2021

Žákyně a žáci,

i v týdnu od 25. do 28. ledna 2021 bude nadále pokračovat distanční výuka. V pátek 29. ledna 2021 budete mít jednodenní pololetní prázdniny. S hodnocením 1. pololetí školního roku 2020/2021 budete seznámeni 28. ledna 2021 prostřednictvím IS Bakaláři. Výpis z vysvědčení vám bude předán při zahájení prezenční výuky. Sledujte i nadále webové stránky a školní facebook.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Informace k provozu školy

30. 12. 2020

Informace k provozu školy od 4.1. do 8.1.2021

Od 4. do 8. ledna 2021 bude probíhat výuka na naší škole pro všechny třídy (teoretické vyučování i odborný výcvik) distančním způsobem (na dálku). Podrobné Informace k provozu škol naleznete v tomto dokumentu. Nové, aktuální informace bude škola zveřejňovat na svých webových stránkách a na facebooku školy.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy