Sbírkové dny Světlušky

11. 09. 2018
S tykadly do ulic… 12. září 2018 proběhla u nás ve škole sbírka Světluška. Co to vlastně je? Je to Nadační fond Českého rozhlasu pro děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením. Společně s mojí spolužačkou Nicole Eliášovou jsme včera vyrazily s tykadly do ulic. Lidé byli ochotní, velice nás překvapili, byly jsme také navštívit Nemocnici Městec Králové, kde nás příjemně přivítali. Jelikož jsme z oboru Ošetřovate,l tak nás to velice zajímalo a chtěly jsme si užít a pomoct poslední rok v naší škole. Děkujeme všem, kteří přispěli a věřte mi, že jste přispěli na dobrou věc. Také děkujeme paní Raulové, že nám umožnila takovou zkušenost a zprostředkovala pomoc potřebným lidem . Děkujeme !!! Markéta Štěpánová

Vyřazení absolventů 2018

08. 06. 2018
Dne 8. června 2018 proběhlo ve společenské místnosti SOŠ a SOU Městec Králové slavnostní vyřazení úspěšných absolventů nástavbového studia. K absolventům promluvila ředitelka školy, Mgr. Hana Podzimková, která vyslovila spokojenost s výsledky letošních maturitních zkoušek.

GDPR

24. 05. 2018
Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jejíž název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Protection Regulation). Podrobnosti o problematice GDPR naleznete v nabídce Škola v sekci Dokumenty školy pod záložkou GDPR.

Exkurze Hotel Libenský Poděbrady

24. 05. 2018
Dne 24. 5. se žáci tříd 1. B a 2. B učebního oboru stravovací a ubytovací služby zúčastnili odborné exkurze do hotelu Libenský v Poděbradech. Během exkurze měli žáci za úkol vyplnit pracovní list s otázkami, na které našli odpověď ve výkladu paní vedoucí hotelu nebo paní recepční.

Exkurze do Národního muzea v Praze

17. 05. 2018
Dne 17.5.2018 se žáci SOŠ a SOU Městec Králové zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze, aby si zpestřili své vyučování v předmětech občanská nauka a přírodní vědy.

Český den proti rakovině

16. 05. 2018
Dne 16. 5. 2018 proběhne již 22. ročník celonárodní veřejné sbírky pod názvem Český den proti rakovině.

Someliérský seminář

15. 05. 2018
Dne 15.5.2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové someliérský seminář. Jeho lektorem byl pan Petr Vicena.

Návštěva Muzea čokolády v Táboře

19. 04. 2018
Dne 19. dubna 2018 navštívili žáci třetího ročníku učebního oboru cukrář společně s učiteli Muzeum čokolády v Táboře.
Jídelní lístek
Facebook školy