Rozpis výplat stipendií a produktivní práce

24. 11. 2020

Výplata stipendií a produktivní práce bude probíhat v těchto dnech:

 

25. 11. 2020 (středa) 3.A Kuchař – číšník + Ošetřovatel

26. 11. 2020 (čtvrtek) 3.B Cukrář + Zahradník

27. 11. 2020 (pátek) 3.C Stravovací a ubytovací služby + Opravářské práce

1.C Opravářské práce

30. 11. 2020 (pondělí) 1.A Ošetřovatel

01. 12. 2020 (úterý) 1.B Zahradník

02. 12. 2020 (středa) 2.C Stravovací a ubytovací služby + Opravářské práce

03. 12. 2020 (čtvrtek) 2.B Cukrář + Zahradník

04. 12. 2020 (pátek) 2.A Kuchař – číšník + Ošetřovatel

Občanský průkaz s sebou.

Stipendia a produktivní práce se vyplácí ve výše uvedených dnech od 8.00 – 14.00 hod v sekretariátu školy.

V případě, že se žák nemůže dostavit ve stanovený den, telefonicky (tel. 325 643 315 – sekretariát) si domluví jiný termín. Žáci budou v budově školy dodržovat hygienické požadavky (roušky, dezinfekce rukou).

 

Provoz škol od 25. listopadu 2020

21. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

Ve středu 25. listopadu 2020 (sudý týden) se opět rozbíhá prezenční výuka. Ta se týká žáků závěrečných ročníků středních škol a také prezenčně bude probíhat praktické vyučování u všech ročníků. Praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb nařízená vládou ČR má u těchto oborů přednost před prezenční i distanční výukou (viz manuál MŠMT pro školy k další etapě otevírání).

Pro naši školu to znamená:

Třídy 2.D, 3.A a 3.B budou mít teoretickou výuku, která bude probíhat dle rozvrhu hodin. Třídy 1.C, 2.A, 2.B a 3.C budou mít odborný výcvik, také dle platného rozvrhu. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i na odborném výcviku. Ostatní třídy (1.A, 1.B, 1.D a 2.C) pokračují v teoretické výuce v distančním vzdělávání.

 

Celé znění článku "Provoz škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020" naleznete zde (PDF).

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří 26.11.2020

20. 11. 2020

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den oteřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 8:00 do 16:30 hodin. Vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády ČR, prosíme rodiče, aby si telefonicky na čísle 325 643 315 domluvili přibližný termín návštěvy. Každému zájemci se budeme věnovat individuálně. Prosíme o dodržování veškerých hygienických nařízení. Než se budeme moci společně setkat, prohlédněte si prezentaci školy zde.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Činnost ve školní cukrárně

16. 11. 2020

I když žáci učebního oboru cukrář mají distanční výuku, práce ve školní cukrárně se ani v tomto nelehkém obodobí nezastavila. Učitelky odborného výcviku oboru cukrář vyrábí zákusky, dorty a pečou vánoční cukroví. Přiložené fotografie jsou toho dokladem.

Informace k provozu škol od 18.11.2020

12. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18. LISTOPADU 2020

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

 • výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel/ka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta
 • Prezenční výuka je povolena pouze u:
 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  a
  praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

 

Opatření PES (protiepidemický systém ČR) pro oblast školství naleznete v tomto dokumentu (PDF).

 

Výchovné poradenství školy

09. 11. 2020

Výchovné poradenství SOŠ a SOU Městec Králové, zastoupené výchovnou poradkyní školy nabízí žákům i rodičům online konzultace s výchovnou poradkyní školy. V případě potíží s distanční výukou či jiných problémů týkajících se školy a vzdělávání, můžete své dotazy zasílat na e-mail: verca.raulova@centrum.cz, kde si domluvíte online schůzku a Váš problém bude neodkladně řešen.

Mgr. Veronika Raulová, výchovná poradkyně školy

Podzim ve školní zahradě

09. 11. 2020

Ani v době koronavirové naše učitelky praktického vyučování nazahálí a věnují se zodpovědně svojí práci. Podívejte se, jak paní učitelka praktického vyučování učebního oboru zahradník Bc. Helena Vorlíčková udržuje školní zahradu a nafotila sérii fotek s názvem "Podzim ve školní zahradě."

Třídní schůzky

06. 11. 2020

Sdělení školy

Třídní schůzky žáků dne 11. listopadu 2020 se prezenční formou nekonají. Rodiče se mohou na třídní učitele obrátit telefonicky, pomocí sms zpráv nebo e-mailem.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy