OznámeníZájemce o studium na naší škole zveme na den otevřených dveří, který se bude konat 28.11.2019 od 8:00 do 16:30 hodin.

Exkurze cukrovar Dobrovice

14. 11. 2019

Dne 14. listopadu 2019 jsme se vydali se třídami 2.B a 3.A učebního oboru cukrář na exkurzi do nedalekého cukrovaru a muzea Dobrovice. Zde nám byla velmi podrobně představena historie a výroba cukru. Viděli jsme, jak se dováží základní surovina, řepa cukrová a její další opracování až po konečný produkt – bílý cukr. Měli jsme možnost zhlédnout cukrovar v akci a jednotlivé stroje přímo za provozu cukrovaru. Ochutnali jsme i vzorky meziproduktů, které vznikají během výroby řepného cukru. Přestože prohlídka probíhala za velmi chladného počasí, pomohla nám lépe objasnit naše teoretické znalosti z našich sešitů a učebnic.

Mgr. Ilona Ottová, Mirka Jiránková

Nabídka vánočního cukroví

11. 11. 2019

SOŠ a SOU Městec Králové nabízí vánoční cukroví. Bližší informace naleznete na přiloženém letáku.

Gastrofestival Lysá nad Labem 2019

08. 11. 2019

Ve dnech 8. - 9. 11. 2019 se naše škola zúčastnila Gastrofestivalu v Lysé nad Labem. Nad festivalem převzala záštitu paní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která navštívila i náš stánek. Škola se prezentovala prodejem zákusků a degustační nabídkou studené kuchyně. Stánek se těšil hojné účasti z řad návštěvníků. Za školu se účastnili Bc. Luboš Šebek, Pavel Obermajer a z řad žáků Barbora Juhászová, Karolína Těšínská a Anna Michnová. Všem patří dík za pracovní nasazení (i během víkendu) a perfektní reprezentaci školy.

Pavel Obermajer

Exkurze Předměřice

24. 10. 2019

Dne 24. října 2019 jsme společně s žáky třídy 2.B, obor cukrář a 1.C, obor stravovací a ubytovací služby navštívili firmu Mlýny J. Voženílek, spol. s. r. o. v Předměřicích. Měli jsme možnost zhlédnout stroje k mletí i balení i způsoby mletí pšenice na různé druhy mouk a pšeničných krupic v mlýně Automat, který denně zpracovává okolo 250 tun pšenice a žita. Exkurze splnila veškerá naše očekávání. Vrátili jsme se obohaceni o spoustu nových potřebných informací k dalšímu studiu.

 

Mgr. Ilona Ottová, Mgr. Klára Roubková, Dis.

 

Přehlídka škol Nymburk

17. 10. 2019

Dne 17. října 2019 se naše škola zúčastnila Přehlídky středních škol v Nymburce. Ta má být nápomocna žákům devátých tříd v rozhodování o jejich dalším studiu. Prezentovali se zde školy z blízkého i vzdálenějšího regionu. Naši kuchaři, cukráři, zahradníci a ošetřovatelé předváděli své umění a stánek se těšil velkému zájmu žáků i studentů, což dokumentují následující fotografie.

Výlov Žehuňského rybníka

16. 10. 2019

Dne 16. 10. 2019 se třída 1.C vydala v rámci odborného výcviku podívat na výlov Žehuňského rybníka. Pedagogický doprovod zajišťovali učitelé odborného výcviku Vladimíra Lojdová a Pavel Obermajer. Po návratu žáci vyplňovali pracovní listy.

Přehlídka škol Kolín 2019

14. 10. 2019

Ve dnech 14. a 15. října 2019 proběhla v Kolíně tradiční dvoudenní přehlídka středních škol a učilišť z blízkého i vzdálenějšího regionu doplněná ukázkami výrobků a dovednostmi žáků a studentů, módními přehlídkami a dalšími zajímavostmi. To vše má být nápomocno žákům devátých tříd v rozhodování o jejich dalším studiu. I naše škola se této přehlídky zúčastnila a náš stánek se těšil velkému zájmu žáků i rodičů.

Návštěva České národní banky

11. 10. 2019

V pátek dne 11. 10. 2019 žáci nástavbového studia oboru Podnikání navštívili expozici České národní banky „Lidé a peníze“. Cílem exkurze bylo žáky seznámit s historií peněz a měnového vývoje českých zemí. Expozice se nachází v prostorách historického trezoru. Prostřednictvím řady exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti žáci získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému. Seznámili se s ochranou bankovek, prohlédli si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si prověřili pravost bankovek a ostatních cenin.

Ing. Pavlína Kánská

Jídelní lístek
Facebook školy