OznámeníInformace o učebních a studijních oborech poskytujeme na tel. číslech 606 256 771 nebo 325 643 315.

Činnost ve školní cukrárně

16. 11. 2020

I když žáci učebního oboru cukrář mají distanční výuku, práce ve školní cukrárně se ani v tomto nelehkém obodobí nezastavila. Učitelky odborného výcviku oboru cukrář vyrábí zákusky, dorty a pečou vánoční cukroví. Přiložené fotografie jsou toho dokladem.

Zpět na seznam novinek

Práce v cukrárně

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy