OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady dne 28. 8. 2019

Dne 28. 8. 2019 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

  • Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady, zastupuje školu
  • PhDr. Marie Kaufmann, zastupuje KÚ Středočeského kraje
  • Jiří Cabrnoch, zastupuje zákonné zástupce žáků

Další účastníci jednání: Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Program jednání:

  1. Zahájení - předseda školské rady
  2. Zpráva o aktuálním stavu školy - ředitelka školy
  3. Zhodnocení minulého školního roku - ředitelka školy
  4. Projednání a schválení školního řádu na šk. rok 2019/2020
  5. Projednání a schválení organizačního řádu školy
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno ve 9:00 hod. úvodním slovem předsedy školské rady, který přítomné seznámil s programem jednání. Následně předal slovo ředitelce školy, Mgr. Haně Podzimkové. Ředitelka školy podrobně seznámila členy školské rady s výsledky vzdělávání v minulém školním roce, stručně zhodnotila ekonomickou situaci školy. Sdělila personální obsazení pedagogického sboru pro školní rok 2019/2020. Informovala školskou radu o tom, že od 1. 9. 2019 bude škola nabízet nový, dvouletý studijní obor Sociální činnost. Také informovala školskou radu o pronájmu gastronomického centra společnosti Maso Sedlák od 1. 9. 2019, adaptačních kurzech, poznávacím zájezdu do Itálie, mimoškolních aktivitách, spolupráci se sociálními partnery školy. Zdůraznila důležité úkoly pro nastávající období.

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní řád na školní rok 2019/2020 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.

Školská rada projednala a schválila organizační řád školybez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.

Oba schválené dokumenty vstupují v platnost dnem 1. 9. 2019. Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu.

Předseda školské rady Bc. Luboš Šebek jednání ukončil ve 10.00 hodin.

 

 


Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Jídelní lístek
Facebook školy