Třída 1.B je dvouoborová třída s obory studia Cukrář a Zahradník.
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Ottová
Kmenová učebna: č.20

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy