Třída 1.B je dvouoborová třída s obory studia Cukrář a Zahradník.
Třídní učitelka: Ing. Světluše Křížová
Kmenová učebna: č.43

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy