Třída 1.D je dvouoborová třída s oborem studia Podnikání a Sociální činnost, denní forma vzdělávání.
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Urbanová.
Kmenová učebna: č.77

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy