Třída 2.B je dvouoborová třída s obory studia Cukrář a Zahradník.
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Ottová
Kmenová učebna: č.20

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy