OznámeníŠkola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Třída 2.B je dvouoborová třída s obory studia Cukrář a Zahradník.
Třídní učitelka: Mgr. Klára Roubková
Kmenová učebna: č.20

Jídelní lístek
Facebook školy