Třída 3.B je dvouoborová třída s obory studia Cukrář a Zahradník.
Třídní učitelka: Mgr. Klára Roubková
Kmenová učebna: č.20

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy