OznámeníŠkola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Učební plán oboru 64-41-L/51 Podnikání - dálková forma studia

Předmět/Hodiny 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 40 30 30
Cizí jazyk (Aj nebo Nj) 30 40 40
Matematika 20 20 20
Základy přírodních věd 10 10 0
Základy společenských věd 20 20 0
Informační a komunikační technologie 20 20 20
Ekonomika podniku 20 20 20
Účetnictví a daně 30 30 30
Písemná a elektronická komunikace 20 20 0
Právo 10 10 10
Marketing a management 0 10 10
Chod podniku 0 0 20
       
Počet hodin za školní rok 220 230 200


Uvedené hodiny jsou vedeny formou konzultací. Žáci si ještě před nástupem ke studiu zřizují e-mailovou adresu, jejím prostřednictvím v době mezi konzultacemi
s učiteli komunikují, dostávají a odevzdávají úlohy.

Žáci jsou v každém pololetí a na konci školního roku řádně klasifikováni, dostávají vysvědčení (nebo v pololetí výpis z vysvědčení). Studium je náročné na odpovědný přístup k práci, na samostatné plnění úkolů.

Vyučování této formy studia je plánováno na jeden den téměř v každém týdnu dle pevného rozvrhu hodin.

Jídelní lístek
Facebook školy