OznámeníŠkola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Učební plány studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání

Forma studia - denní studium

Předmět 1. roč. 2. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 3 4 7
Cizí jazyk (AJ/NJ) 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Matematika 3 3 6
Základy přírodních věd 2 0 2
Základy společenských věd 2 2 4
Informační a komunikační technologie 3 3 6
Ekonomika podniku 3 3 6
Účetnictví a daně 4 4 8
Marketing a management 1 1 2
Písemná a elektronická komunikace 2 3 5
Právo 2 2 4
Chod podniku 0 2 2
Celkem 31 33 64
Jídelní lístek
Facebook školy