NOVÉ: Video prezentace školy

Učební plán oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk (AJ/NJ) 4 4 2 10
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Přírodověda 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Ekonomický projekt 0 0 1 1
Potraviny a výživa 1 1 1 3
Technologie 2 1 2 5
Speciální technologie 0 0 1 1
Stolničení 1 1 1 3
Zařízení provozoven 1 0 0 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 52
Celkem 31 32,5 32,5 96
Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy