NOVÉ: Video prezentace školy

Učební plán oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk - AJ 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Literatura 1 1 0 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Přírodověda 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Ošetřovatelská péče - odborný výcvik 3 4 3 10
Základy hygieny a epidemiologie 2 0 0 2
Somatologie 1 1 1 3
Klinická propedeutika 2 2 1 5
Ošetřovatelská péče 2 1 2 5
Odborný výcvik 15 17 17 49
Psychologie a komunikace 1 1 2 4
Celkem 32 32 32 96
Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy