NOVÉ: Video prezentace školy

Stravovací a ubytovací služby

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 1 0 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Potraviny a výživa 3 2 1 3
Zařízení provozoven 1 1 0 2
Hospodářské výpočty a ekonomika 1 0 1 2
Stolničení 0 1 0 1
Technologie 4 4 2 10
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem 30,5 31 34 96,5
Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy