NOVÉ: Video prezentace školy

Učební plán oboru 75-41-L/51 Sociální činnost

Předmět 1. roč 2. roč. Celkem  
Český jazyk a literatura 2 2 4  
Anglický jazyk 4 4 8  
Základy společenských věd 2 2 4  
Matematika 2 1 3  
Literatura 2 2 4  
Inf. a komunikační technologie 2 2 4  
Tělesná výchova 2 2 4  
Sociální politika 1 0 1  
Sociální služby 1 2 3  
Administrativy v sociálních službách 2 2 4  
Zdravotní nauka 2 0 2  
Pečovatelství 3 2 5  
Základy pedagogiky 3 3 6  
Volnočasové činnosti 4 4 8  
Psychologie a komunikace 2 2 4  
CELKEM 32 32 64  
Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku    
Činnost 1. ročník 2. ročník
Vyučování dle učebního plánu 34 28
Časová rezerva, exkurze, výchovně vzdělávací akce 4 3
Odborná praxe 2 0
Maturitní zkoušky 0 2
Celkem 40 33

Poznámky:

1. Žáci 1. ročníku absolvují povinnou 2 týdenní odbornou praxi v průběhu 1. ročníku dle pokynů ředitelky školy. Žáci pracují přímo v provozu na pracovištích pod vedením instruktora a rozšiřují si své znalosti, které získali v době studia.

2. Učební praxe je vykonávána v 1. ročníku 1 hodina týdně v rámci předmětu Pečovatelství a ve 2. ročníku v rámci předmětu Volnočasové aktivity.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy