OznámeníZveme všechny uchazeče o studium na naší škole na den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 19. února 2020 od 8:00 do 16:30 hodin. Škola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy patří mezi strategické dokumenty školy a byla zpracována za období předcházejícího školního roku. Její struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.

Výroční zpráva 2018/2019 - PDF

 

Jídelní lístek
Facebook školy